Utålmodige elever kunne ikke komme i gang med matematikkundervisninga fort nok

– Kan vi ikke snart gå inn og se...

Selv om elektroelevene ved Grong videregående skole har de beste karakterene i fylket, trengte ikke skoleledelsen skryte for mye av resultatet.

Moderne klasserom: Det kommende året vil denne kraftstasjonen i Snåsa være klasserommet til elektroelevene ved Grong vgs. Her blir Christian Østgård (i midten) og Vegard Kjenstad undervist av matematikklærer Torstein Bruvold. 

Imponert: Fylkesråd May Britt Lagesen (til venstre) lot seg imponere av informasjonen hun fikk fra ansatte og elever. 

Høyspent klasserom: Riktig verneutstyr er påkrevd når Markus Ebeltoft Skuenes skal undervises i matematikk. 

arkiv

GRONG: Det syntes i alle fall Christian Østgård (18). For da matematikklærer Torstein Bruvold spurte om noen andre lurte på noe, kom det kontant fra 18-åringen:

– Kan vi ikke heller snart gå inn og se i stedet for å stå her?

Sammen med klassekameratene i 1. klasse elektro hadde han da stått tålmodig utenfor Bruvollelva kraftverk i Snåsa og hørt hvor bra undervisningsopplegget inne på kraftstasjonen hadde vært i fjor.

– Det er jo derfor vi er her, så da var det naturlig å spørre, smiler Østgård når NA lurer på om det ble litt vel mye prat.


Lurer hjernen


Han ble ikke skuffet av det han fikk se da det endelig var hans tur til å få en liten omvisning inne i kraftstasjonen.

– Jeg har sansen for opplegget. På en måte lurer de hjernen sånn at jeg blir mer motivert og skjønner det lettere. Men det er den samme matematikken jeg også kunne lært meg i et klasserom. Bare at jeg da måtte strevd mer med å skjønne det, sier Østgård som har flyttet fra Verdal til Grong for å ta utdannelse innen elektrofag.

– Det var fordi jeg ikke kom inn i Verdal. Noe som er helt greit, for resultatene her er bedre, forteller han.

I alle fall i fjor. Og noe av forklaringa på det, finnes i småkraftverket på Snåsa.

Der har nemlig matematikklærer Bruvold ekstrajobb ved kraftverket, og i fjor begynte skolen å bruke kraftverket som utgangspunkt for matematikkundervisninga til elektro- elevene.


Fantasien setter grenser


– Her inne kan vi regne på alt mulig. Kun fantasien setter grenser, forteller Bruvold.

Opplegget ble satt i gang i fjor og er en del av FYR-prosjektet (fellesfag, yrkesretting og relevans) hvor målet er å øke antall elever som gjennomfører videregående utdanning.

Dette gjøres blant annet ved å finne alternative undervisningsformer, særlig innen yrkesfag som ofte tiltrekker seg elever som ikke er like motivert for teoretiske fag.

– Elektro er stort sett matematikk, så elevene må kunne det. Her setter vi undervisninga inn i ei realistisk ramme, hvor elevene ser sammenhengen mellom det de gjør i klasserommet og hvordan de skal utøve yrket, forteller Bruvold.


Imponert fylkesråd


– Målet er at elevene til våren ut fra kartinformasjon med mer skal kunne beregne størrelsen på et nytt kraftverk, legger matematikklæreren til.

Det var ikke bare de ferske elektroelevene som ble fascinert av sitt første møte med den alternative matematikk- undervisninga i Grong.

– Dette er kjempespennende og viser hvor viktig det er å tilpasse undervisninga til den utdannelsen elevene tar, sier fylkesråd for utdanning, May Britt Lagesen (Ap), som vil følge nøye med framover.

– Jeg lover å holde et øye med dem i hele utdanningsløpet og se hvor mange som ender opp med fagbrev når de er ferdige om snaut fire år, sier Lagesen.