Konsentrasjoner er nå så høye at det gir dyrevelferdsproblemer:

Dramatisk luseplage

Enkelte oppdrettsanlegg har nå så høy lusekonsentrasjon at det utgjør dyrevelferdsmessige problemer. Ifølge avdelingsleder John B. Falch i Mattilsynet er situasjonen dramatisk.

TØFF KAMP: Oppdrettere i hele Midt-Norge kjemper nå en tøff kamp mot lakelusa, som har slike konsentrasjoner at det gir dyrevelferdsmessige problemer. Situasjonen har ikke vært mer dramatisk siden 80-tallet. 

arkiv

KOLVEREID: I fjor hadde oppdrettsanleggene sør for Vikna store utfordringer i forhold til lakselus. I år er Namdalen hardest rammet nord for Vikna, og situasjonen er ifølge Falch atskillig verre enn i fjor.

– Luseangrepene har sammenheng med årgangen på fisken, det er andre høsten etter utsett fisken er mest utsatt. Og det er denne generasjonen som står i sjøen nord for Vikna nå, forklarer avdelingslederen for Mattilsynet i Namdalen.


Medisinen virker ikke


Lusa er resistent mot medisiner, det er kun mekanisk spyling og vasking av laksen som hjelper. Normalt kan mekanisk spyling ta 60 prosent av lusa, men John B. Falch mener dette ikke er godt nok med de lusemengdene som nå angriper.

– Det betyr at slakting må forseres, noe som igjen betyr logistikkproblemer for oppdretterne. Slakteriene går det remmer og tøy kan klare og kapasiteten på brønnbåtene sprengt, rapporterer Falch.

I Midt-Norge er situasjonen faktisk enda et hakk verre i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, opplyser avdelingsdirektøren. – Vi har ikke opplevd en verre lusesituasjon siden 80-tallet. Vi så utviklinga på lusa tidligere i sommer og advarte. Biomassen i sjøen kan ikke økes nå, det er heller snakk om å redusere, mener John B. Falch.


Mener å ha kontroll


Daglig leder Tore Holand i Midt-Norsk Havbruk AS erkjenner at lusa gir utfordringer, men selskapet var forberedt og mener å ha kontroll på situasjonen. Tirsdag tømmes de siste merdene for fisken som ble satt ut våren 2014 og om ei uke er alt slaktet, to uker før planen.

– Laksen som ble satt ut høsten 2014 har vi i Flatanger og på Leka, to-tredeler står i Flatanger. Vi mener at vi skal klare å holde lusa i sjakk med mekanisk spyling slik at vi kan unngå forsert slakting der, sier Holand. Selskapet kjører to skift på slakteriene nå. Forsert slakting på høstlaksen 2014 vil gi utfordringer med lite aktivitet på slakteriene over jul. Midt-Norsk Havbruk akter å investere i mekanisk anlegg for å ta all lusa.