Strenge krav for fritak til fylkestinget

Kravene til fritak fra kommunale- og fylkeskommunale verv er strenge.

OVERRASKET: – Dette kom overraskende på meg. Jeg kjenner ikke bakgrunnen. Søknaden om fritak fra fylkestinget må begrunnes, konstaterer fylkesordfører Gunnar Viken Viken (H). 

arkiv

NAMSOS: Dette er bestemmelsen som søknader om fritak normalt brukes:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Fylkesordfører Gunnar Viken (H) kjenner regelverket bedre enn de fleste.

Viken understreker at han ikke kjenner til bakgrunnen for at Høyre fylkesordførerkandidat, Jahn K. Winge, vil søke om fritak fra fylkestinget.

– Dette kom overraskende på meg, sier Viken.

I pressemeldinga som Winge sendte ut, er det ingen begrunnelse.

– Er dette tilstrekkelig for å få fritak?

– Som sagt – jeg kjenner ikke bakgrunnen. Men søknaden om fritak må begrunnes, sier Viken.

Men søknaden blir ikke nødvendigvis gjort kjent for offentligheten.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det kan være personlige forhold som gjør at det ikke er et offentlig dokument og åpen behandling i fylkestinget, sier Viken.

Jahn K. Winge selv er klar over at en søknad om fritak som fylkestingsmedlem må inneholde noe mer enn det som står i pressemeldinga.

– Jeg skal sende en begrunnet søknad, sier Winge.

Dette får neppe konsekvenser for avtalen som er inngått om videre samarbeid og fordeling av posisjoner mellom Ap, Høyre og KrF.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik er informert om at Winge ønsker fritak. Men i avtalen om at Høyre skal ha fylkesordføreren og en fylkesråd inneholder ingen navn.

– Jeg forholder meg til at vi har en avtale. Det er opp til Høyre å bestemme hvem de vil foreslå som ny fylkesordfører, sier Mevassvik.