– Må tørre å tenke nytt

Velferdsdirektøren i Nord-Trøndelag kom med en klar utfordring til Stortinget.

NYE TANKER: Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen, snakket om barnevern i sitt innlegg. FOTO. BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS:  – Barnevernet er under press, og diskusjonene må komme opp, mens det ennå er mulig å gjøre noe.

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen benyttet anledninga da familie og kulturkomiteen på Stortinget besøkte Namsos til å sette barnevern på dagsorden sett ut fra Fylkesmannens perspektiv som tilsynsmyndighet.

Og brukte flere konkrete eksempler.

– Vi må ikke la fagfolk få «herje», alle skylder på alle når ting ikke blir gjort, men det er helt uakseptabelt at unger blir kasteballer, vi trenger bedre menneskelige løsninger, sa Stene. Som mener det må en systemendring til.

– Jeg vil gå så langt som å påstå at tiltakskjeden nå er i ferd med å bryte sammen, og vi trenger komiteens og Stortingets hjelp før det er for sent, sa Stene.