Familie- og kulturkomiteen besøkte Namsos Rock City

Rock City ga alt fra scenekanten

I løpet av to tettpakkede timer fikk stortingspolitikerne en grundig gjennomgang av hva kulturbyen Namsos er og hva Rock City står for og skal stå for framover.

LYDEN AV ...: Familie- og kulturkomiteen fikk riste løs og synge med i «Lyden av kulturkomiteen» under besøket i Namsos. Godt hjulpet av Ronny Grannes, Thomas Brøndbo og Terje Tranaas. FOTO. BJØRN TORE NESS 

NYTT PROSJEKT: Bård Jørgen Iversen presenterte et av de nye prosjektene Rock City vil være med på. MUBA som er en felles artist, arrangør, bransje og publikumsportal for musikklivet i Norge. FOTO. BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Vi er per i dag faktisk ikke er veldig langt fra det mandatet som ble gitt i av Stortinget i 2007, sa styreleder i Rock City AS, Gunnar Robert Sellæg til en samlet familie og kulturkomité i Stortinget da de besøkte Namsos onsdag.

For styreleder Sellæg, var det viktig å få fram den endringa som er gjort i organisasjonen og i må ten man tenker videre utvikling på.

Med stødig komp fra daglig leder Bosse Iversen om de samarbeidsprosjektene Rock City er involvert i, og noen gode soloer Terje Tranaas i NUMI som gikk inn på konkrete planer og nye visjoner fra av, klarte de å få komiteens fulle oppmerksomhet fra første anslag.


Imponert


– Jeg er imponert over hva de har gjort for å svare opp de utfordringa som ble gitt med tanke på videre utvikling av Rock City, og dette var veldig nyttig med tanke på at vi helt konkret og nøyaktig får innblikk i hvordan de tenker og hva de ønsker å oppnå, sier komitéleder, Svein Harberg (H).

Som hadde bitt seg merke i spesielt to ting.

– Det ene er rollen Rock City allerede har eller kan ta når det gjelder utveksling av kompetanse og nye prosjekter som for eksempel tankene omkring en næringshage, det andre er hvordan faglige bidrag fra et slikt bransjemiljø spiller en helt avgjørende betydning også på andre områder, sa han med henvisning til arbeidet med og omkring Kulturpatruljen i Namsos


Blir litt overrasket


I utgangspunktet vil ikke Rock City etter vedtakene i fjor lenger være i statsbudsjettet fra 2016.

– Hva tenker du etter dagens komitébesøk?

– Jeg vil nok bli ganske overrasket hvis vi ikke får de midlene vi har søkt om til videre drift innenfor det konseptet vi har skissert, og det vi har fått til så langt, sier styrelederen.

– Hva begrunner du det med?

– Vi har skaffet oss kontroll på økonomien i selskapet, vi har oppegående prosjekter som faktisk allerede leverer på den bestillinga som er gitt og som vi skal utvikle og drive videre, og ikke minst er engasjementet rundt Rock City for å gå videre fortsatt tydelig til stede både tverrpolitisk og innad i bransjen, sier Sellæg.

Rock City har søkt om i overkant av 1,9 millioner kroner til videre drift, og i det ligger blant annet planer om en næringshage for kreative yrker, mer aktivitet for studioet i Rock City både kommersielt, mens også med tanke på utdanning.

– Samarbeid med andre aktører i bransjen blir svært viktig for det vi tenker framover, og også det å få en næringshage for kreative næringer på plass er noe av det vi skal jobbe med framover, sa han i foredraget.

Arild Grande (Ap) har allerede bestemt seg.

– Jeg er spent på hva som kommer når budsjettet legges fram, men om Rock City ikke er en del av pakka fra regjeringa må vi i komiteen se hva som er mulig å få til, mente han.