9.000 leser dette på mobiltelefonen i dag

9.000 leser NA daglig på mobiltelefon. Det viser de ferske lesertallene fra Forbruker & Media.
arkiv

Lesertallene som legges fram for avisene i dag viser at papiravisene fortsatt faller i lesing, mens mobilutgavene fortsetter å vokse, på bekostning av lesingen på vanlige pc-er.

For NA viser den offisielle lesertallmålingen at 24.000 leser NA daglig på papir, 15.000 leser på pc eller datamaskin, mens hele 9.000 er innom daglig på mobiltelefon. Det samlede lesertallet når en korrigerer for dobbeltlesing er at 31.000 leser NA i en eller annen form daglig.

- Det er første gang vi får en slik måling på mobillesingen, og det er et formidabelt tall. Det tilsvarer at vi nå har nesten like mange unike lesere på mobilutgaven som vi har abonnenter. Vi har også sett flere ganger på våre egne tall i det siste at mobilutgaven har hatt flere lesere enn desktop-utgaven, det vil si de som leser på pc eller datamaskin. Sammenlignet med veldig mange aviser er vi bemerkelsesverdig store på mobil. Vi har tidligere målinger som viser at vi er større enn VG Nett på mobil i Namdalen, sier sjefredaktør Kim Riseth i NA.

Papirlesingen viser en nedgang fra 26.000 fra forrige måling, mens antall nettlesere på pc er stabilt. Men i tillegg er det nå altså målt 9.000 mobillesere.

- Det samsvarer egentlig med det som har vært vår store satsing i år, nemlig å tilby alt vårt innhold på nett, for innloggede brukere. Vi ser at ganske mange har lagt om sine vaner fra å lese papiravis på morgenen eller utpå dagen, til å lese den på mobil eller nettbrett kvelden før. Dette er en omlegging vi har lyktes veldig bra med, og vi nærmer oss nå 8.000 innloggede brukere. Dagen etter valget registrerte vi også rekordhøy bruk blant de innloggede brukerne, sier Riseth.

Valgdekningen ble et skille for NA, som valgte å ikke gi ut papiravis med valgresultater dagen etter valget.

- Vi ser nå at det var et riktig valg, og registrerer at for eksempel Trønder-Avisa angrer på at de ikke gjorde som oss. Det var umulig å få ut relevante eller meningsfulle resultater i papiravisa neste dag, så vi valgte istedet å gi ut egen eAvis med resultatene, fyldig dekning på nett og livesending valgnatta, og selvfølgelig bred dekning i papiravisa dagen etter der igjen. Livesendinga ble veldig populær, og vi registrerte at over 5.000 var innom, til tross for at det ble store problemer med å laste inn nettsida fordi kapasiteten på serverne hos vår leverandør ble sprengt, sier Riseth.

- Selv om målingen viser en nedgang i antall papirlesere, er det verdt å merke seg at vi har en nedgangen i opplaget har stagnert. I sommer opplevde vi også økning i antall abonnenter. Dessuten har vi en økning i omsetningen av papirannonser i forhold til i fjor, så papiravisa er fortsatt en svært viktig kanal for å nå ut til våre lesere. Samlet sett ser vi nå at papir, nett og mobil gjør at vi når hele Namdalen, og vi ligger svært høyt i andelen unge lesere sammenlignet med mange andre aviser, sier Riseth.

Papir faller også nasjonalt

For Trønder-Avisa viser lesertallene et samlet lesertall på 75.000, der 57.000 er papirlesere, 34.000 leser på vanlig nettutgave, mens 21.000 er lesere på mobil.

Tallene for hele landet viser også at papiravisene går tilbake. Fallet i lesing av papirutgavene er likt som ved siste rapportering, 10,3 prosent. De største avisene faller noe mer enn de mindre, men samtlige avisgrupperinger har nå negative tall. I snitt leser 55 prosent minst en papiravis en gjennomsnittlig dag. På hverdager er tallet 59 prosent. I snitt leser vi 0,9 papiraviser daglig.

Mediehusenes totale dekning, er stabil. Papirlesingen faller, lesingen av innhold på digitale utgaver flater ut og lesingen av de mobile utgavene øker med i gjennomsnitt 16,6 prosent. I snitt bruker nordmenn 3.2 medieprodukter daglig fra norske avishus.