Massiv forurensing på Salsnes

Kloakken gikk rett i elva

Kommunen avviste først at kloakken gikk rett i elva. Nå viser prøveresultatene skyhøye verdier av e. coli.

ÅSTEDET: Morten Aarmo ved stedet der han så flere kubikkmeter med kloakk bli spylt ut i elva. 

arkiv

SALSNES: Det kommer fram i analyser av vannprøver tatt i elva samme dag som utslippet fant sted.

– Analysene synes å dokumentere massiv kloakkforurensning i Sagelva, skriver senioringeniør Leif Inge Pausen ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i en e-post som blant annet er sendt Knut Skreddernes, teknisk sjef i Fosnes kommune.

Det var Morten Aarmo som

Kommunen sendte kloakken rett i Sagelva

– Det luktet forferdelig

Morten Aarmo reagerte da han så kommunens kloakk bli dumpet rett i elva. Fosnes kommune innrømmer at det ikke skulle skjedd.

om utslippet som fant sted i forbindelse med tømming av en septiktank ved Sagelva på Salsnes.

Det var også han som tok de første prøvene som nå er analysert.

  • Les mer:

    Kommunen sendte kloakken rett i Sagelva

    – Det luktet forferdelig

    Morten Aarmo reagerte da han så kommunens kloakk bli dumpet rett i elva. Fosnes kommune innrømmer at det ikke skulle skjedd.

     


Konkluderte for tidlig


Da NA skrev om hendelsen for to uker siden, avviste Skreddernes at noe galt hadde skjedd.

– Jeg konkluderte nok litt for raskt, sier Skreddernes nå.

Det er ingen underdrivelse. Prøveresultatene som ble tatt like etter utslippet viser forekomster av e. coli-bakterier som er minst 20 ganger høyere enn anbefalt maksverdi.

– Dette er skyhøye verdier, kommenterer Paulsen hos Fylkesmannen.


Ikke skje igjen


Prøver tatt to dager etter utslippet viser betydelig lavere e. coli-verdier.

– Men det er fortsatt dobbelt så store som anbefalt. Det kan tyde på at elva kan være forurenset på annet vis også, sier Paulsen.

Noe kommunen akter å finne ut av.

– Vi vil sette i gang arbeid som skal sikre at noe liknende ikke skjer igjen. Vi vil også finne ut hvorfor verdiene av e-coli er såpass høye to dager etter utslippet, sier Skreddernes.