Åpner for Fv 17-prosjektet

Mot SVs sju stemmer åpner kommunestyret i Namsos for at Fv 17-prosjektet mellom Namsos og Steinkjer kan realiseres. Men først må en del krav oppfylles.

STILLER KRAV: Kommunestyret i Namsos er positive til å videreføre Fv 17-prosjektet under forutsetning av at flere konkrete krav blir oppfylt. Bare SV stemte for å legge bort planene. 

arkiv

NAMSOS: – Innstillinga sier det samme som det vi har sagt tidligere. Forskjellen er at det nå er Vegdirektoratet som er mottakeren, ikke fylkeskommunen. I Ap har vi hele tida vært positive til prosjektet, under forutsetning av at det vi påpeker kommer på plass, sa Aps gruppeleder Tove Nyborg da hun innledet debatten.

Det samme synet hadde ikke SVs Kåre Aalberg.

– Dette har utviklet seg fra å være et spennende prosjekt til å bli et frustrerende prosjekt. Vi har ikke nådd fram med vår argumentasjon om at det må være en riktig balanse mellom kostnad og gevinst, sa Aalberg som fremmet forslag om at «nok er nok».

– Vi ønsker ikke å videreføre prosjektet. Vi hadde spart oss for mange runder og mye frustrasjon om vi hadde gått sammen med Namdalseid og sagt nei for to år siden, sa Aalberg som opplevde å få støtte fra bare eget parti da det ble votert i saken.

Ordfører Morten Stene (Ap) hadde forventninger til at Vegdirektoratet og Stortinget lyttet til merknadene fra Namdalseid og Namsos.

– Når to kommuner er såpass tydelige, bør Vegdirektoratet og Stortinget ta en timeout – og finne ut hva som foregår her oppe, sa han.