Fylkesråd gir seg

Tor Erik Jensen (65) takker for seg etter åtte år som fylkesråd

TAKKER FOR SEG: Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel og miljø. 

arkiv

STEINKJER: Det opplyser Nord-Trøndelag Høyre i en pressemelding lørdag formiddag.

Etter åtte år som fylkesråd for samferdsel, har Tor Erik Jensen besluttet å takke nei til en ny periode.

Viker plass

–  Nå er det på tide å vike plass for nye krefter, sier Jensen, som varslet rådsleder Anne Marit Mevassvik tidligere denne uka.

I pressemeldinga vises det til at Tor Erik Jensen har svært gode resultater å vise til etter mange år som samferdselssjef i fylket.

–  Jeg har hatt gleden av å være fylkesråd under tidenes satsing på samferdsel, sier han og trekker frem noen eksempler:

–  Vi har asfaltert over 600 kilometer med grusveg i fylket, vi har sørget for utbedring av flere viktige vegstrekninger, herunder start på bygging av ny fylkesvei 17 mellom Steinkjer og Namsos og ny FV 720 til Malm og vi har fjernet de farlige «Bangsundsvingene», et område som kanskje var det dårligste vegstykket i hele Trøndelag, sier han og fortsetter:

–  Jeg er glad og stolt over at vi har gjort mange veger i Nord-Trøndelag bedre og tryggere å ferdes på, selv om mye gjenstår. I et distriktsfylke som Nord-Trøndelag er god infrastruktur avgjørende for utvikling av næringsliv og bosetting.

I tillegg har vi hatt stort fokus på å bedre kollektivtilbudet i fylket blant annet gjennom den målrettede satsinga på bestillingstransport som har blitt svært godt mottatt av innbyggerne.

Berømmer arbeidet

Fylkesleder i Nord-Trøndelag Høyre og stortingsrepresentant Elin Agdestein synes det er vemodig at Jensen nå slutter, men berømmer ham også for arbeidet han har gjort opp mot sentrale myndigheter.

–  Tor Erik har kjempet en utrettelig kamp for både elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen og for utbedring av stamvegnettet/E6. Dette har gitt oss fantastiske resultater, ikke minst etter at den nye regjeringa tok over i 2013 og ga rekordbevilgninger til et historisk samferdselsløft i Nord-Trøndelag, sier Agdestein i pressemeldinga.

– Jeg synes Tor Erik skal være svært stolt over arbeidet han har lagt ned og jeg er veldig glad for at han har stilt sin erfaring og kompetanse til rådighet både for sin etterfølger og partiet.