Vil hylle frivilligheten

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker å oppmuntre den frivillige innsatsen i fylket. Fylkesrådet har derfor vedtatt å opprette den nye «Frivillighetsprisen i Nord-Trøndelag».

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Fylkesråd May Britt Lagesen. 

arkiv

STEINKJER: Prisen er på 10 000 kroner. Fristen for å nominere kandidater er 10. oktober.

Grunnen til at Nord-Trøndelag Fylkeskommune lager en egen frivillighetspris er omorganiseringa av den Nasjonale Frivillighetsprisen, der fylkeskommunene ikke lenger er med på å nominere og velge ut kandidater. Den nye fylkesprisen blir et supplement til den nasjonale prisen, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

– Vi har så mange flinke folk rundt om i fylket som gjør et enormt frivillig arbeid. Det er slike hverdagshelter som gjør at vi har det så bra som vi har det her i Nord-Trøndelag. Nå håper vi mange kommer med forslag til verdige prisvinnere. Det sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen i pressemeldinga.

Om prisen:

• Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Nord-Trøndelag, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

• Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

• Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

• Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.


Om utdelinga:

Prisen deles for første gang ut på Frivillighetskonferansen på Steinkjer 30. – 31. oktober. Hit kommer representanter for det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag.