– Viktig påminnelse om Namsfjorden

Elveeierne i Namsenvassdraget mener den siste tids oppblomstring av lakselus, viser hvorfor det vil være feil å åpne for oppdrett i Namsfjorden.

Bekymret: Jan Olav Tømmerås i Namsenvassdragets Elveeierlag. 

arkiv

OVERHALLA: – Vi er alltid bekymret for lakselusa, og det er vi uavhengig av det som skjer nå. Men det er en viktig påminnelse om Namsfjorden og debatten om man skal åpne for lakseoppdrett der, sier leder Jan Olav Tømmerås i Namsenvassdragets Elveeierlag.

– Bransjen må få på plass et skikkelig verktøy for å bekjempe lusa og andre sykdommer før man i det hele tatt vurderer det, legger han til.

Lakselusa har vært et stort problem for oppdrettsnæringa denne høsten, og Tømmerås begynner allerede å frykte for at årets smolt kan bli skadelidende når den neste vår legger på svøm ut i havet.

– Selv om de begynner å slakte fisk nå, så er jeg usikker på om det vil være kapasitet til å fjerne all infisert laks før smolten drar til havs. Vi har sett beregninger på at det kan øke antall døde smolt med to prosent, sier elveeieren.

– Slakting nå er dessuten dårlig butikk for oppdrettsbransjen. Samtidig skal vi huske på at lusa er verst for oppdrettslaksen, nest verst for villaksen og så rammer den næringa, legger Tømmerås til.