Slik forbereder Nord-Trøndelag seg til økt flyktningstrøm

To nye mottak etablert

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag roser kommunenes økte vilje til å ta sin del av flyktningstrømmen.

MØTE OM FLYKTNINGER: Sentrale aktører samlet rundt bordet for å få en oversikt over flyktningsituasjonen i Nord-Trøndelag. FOTO: PER ARNE STAVNÅS 

arkiv

STEINKJER: – Vi er i en situasjon hvor flere nye kommuner i fylket bosetter flyktninger nå. Samtidig tar kommuner som tidligere har bosatt flyktninger imot litt mer. Det er bra rutiner og engasjement for å håndtere det, sier kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Vi har inntrykk av at nye kommuner er positive til å ta imot flyktninger – og har utvekslet erfaringer i forkant i forhold til den nye rollen, legger han til.

– Det er en vilje til å stille opp på en flyktningdugnad?

– Ja, både fra kommunene selv, men det er også positivt engasjement blant folk, lag og foreninger i forhold til å støtte opp. Vi oppfatter engasjementet som veldig positivt, sier kommunaldirektøren.

– Det er viktig å ta ansvar?

– Ja, det er viktig og fint. Vi har et veldig godt inntrykk av at det er et godt engasjement blant folk flest og kommunene, fastslår Brattås.


Koordineringsmøte


Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomførte mandag et koordineringsmøte mellom mange aktører om økt flyktningtilstrømming.

På koordineringsmøtet deltok UDI, politiet, KS, Sivilforsvaret og Røde Kors.

UDI kunne rapportere om stor tilstrømming av flyktninger til Norge, med omtrent 200-250 voksne per dag, i tillegg til 20-25 mindreårige.

Hensikten med møtet var å få en felles oversikt over flyktningsituasjonen i Nord-Trøndelag, se på hvilke kapasiteter som finnes, samt tenke på mulige utfordringer i forbindelse med økt tilstrømming.

Foreløpig er ikke flyktningtrykket stort i Nord-Trøndelag. Men det er ventet at det vil øke om ikke lenge.

– Presset merkes først og fremst i østlandsområdet og i Oslo, hvor det er førstemottak og registrering. Det er ikke press på det i forhold til Nord-Trøndelag. Men vi holder oss løpende orientert om utviklinga, sier kommunaldirektøren.

Av den grunn er det viktig at også Nord-Trøndelag er forberedt.


Nytt mottak 1. oktober


– Det som i første rekke berører Nord-Trøndelag i den ekstraordinære situasjonen er at det er opprettet et nytt mottak for enslige mindreårige flyktninger i Meråker, med 30 plasser. Det er også under etablering et nytt mottak i Steinkjer som er operativt fra torsdag 1. oktober, med plass til 40 enslige mindreårige flyktninger, sier Brattås.

– Hos Fylkesmannen berører det oss med tanke på oppfølging, med å oppnevne verger og representanter i forhold til den enkelte enslige mindreårige flyktning. Samtidig er det oppgaver rundt det for vertskommuner for mottak som etableres, legger han til.

– Er det aktuelt med flere mottak i Nord-Trøndelag som følge av den akutte flyktningsituasjonen?

– Det kjenner ikke vi til i forhold til enslige mindreårige flyktninger, sier Hans Brattås.