Mye vann i Sanddøla

Ekstremværet «Roar» har truffet Namdalen og det er ventet mye mer regn enn først antatt. Torsdag kveld er det faretruende mye vann i Sanddøla.

MYE VANN: Slik ser det ut på gangvegen bak den videregående skolen i Grong. Sanddøla er i ferd med å gå over sine bredder. FOTO: STEIN NERVIK. 

FOTO: STEIN NERVIK 

MYE VANN: Slik ser det ut på gangvegen bak den videregående skolen i Grong. Sanddøla er i ferd med å gå over sine bredder. FOTO: STEIN NERVIK. 

arkiv

NAMSOS:  Torsdag kveld er det ikke meldt om alvorlige hendelser som følge av ekstremværet som ligger over Namdalen, men Sanddøla har steget mye, og fortsetter regnet kan det bli kritisk. Allerede er det en del vann over gangvegen bak Grong videregående skole, ikke så langt fra Langnes camping.

NAs mann i Grong tror også det fort kan bli mye vann i trange områder av Namsen og ber bilistene være obs på vann i vegbanen.

Meteorologene har sendt ut ekstremvarsel på grunn av de store nedbørsmengdene som ser ut til å bli større enn først ventet. I den siste prognosen forventes det mellom 100 til 130mm på 24 timer og rundt 150mm på 36 timer i områdene nord for Trondheim torsdag og fredag.

Mest nedbør er ventet fra torsdag formiddag og ett døgn framover.

Verst i Lierne

Spesielt er Lierne nevnt i varslet. Dette området får normalt ikke så mye nedbør, men nå kan hele oktoberdosen med regn komme i løpet av ett døgn, og det kan by på problemer.

- Det er større skadepotensial i indre strøk ettersom de normalt ikke får så mye nedbør, forteller statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Nedbøren som ventes over Lierne er noe man statistisk sett kan forvente hvert 25. eller 50. år.


Usikker på vind

Det er foreløpig usikkert hvor mye vind «Roar» vil bringe med seg. Fredag morgen er det ventet full storm langs kysten opp mot 35 meter i sekundet. Lenger inn i landet kan vindkast gi problemer.


Temperaturene vil ligge på rundt ti grader, men i løpet av helga vil temperaturene synke noen grader.


Flomvarsel

Som en konsekvens av de store nedbørsmengdene som er ventet, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gått ut med flomvarsel på nivå tre- oransje nivå, på mange steder i Nord-Trøndelag torsdag og fredag. I Namdalen gjelder det i denne omgangen, Grong, Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Snåsa, mens for de andre namdalskommmunene og Bindal er det sendt utvarsel på nivå to - gult nivå.

Nivå 3 betyr: Vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder, og tilsvarer vannføring mellom cirka fem og 50 års gjentaksintervall.

Nivå 2 betyr: Minst et av følgende tilfeller: Fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele og så videre, eller spesielt stor vannføring/vannstand for årstiden, eller at det ventes vannføring tett oppunder oransje nivå. Det kan forekomme store flomskader og problemer lokalt.