NA mener:

Bratt start for Holstad

Arnhild Holstad og Anne Marit Mevassvik FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

Arnhild Holstad (Ap) får nok å henge fingrene i når hun overtar ordførervervet etter Morten Stene. I går kom den endelige bekreftelsen på at Nexans legger ned sin fabrikk i Namsos i løpet av neste år. Tidligere på dagen ble det også klart at Høgskolen i Nord-Trøndelag og to høgskoler i Nordland slås sammen.

Disse to hendelsene vil på hver sine måte kreve sitt av den nye ordføreren og hennes politiske samarbeidspartnere. Det er ikke bare å knipse i fingrene og tro at det lett å skaffe 65 nye industriarbeidsplasser. I tillegg fryktes det at flere jobber, blant annet innenfor transportbransjen, vil ryke som en konsekvens at det bli stille i industrilokalene i Namsos sentrum.

Nedleggelsen av fabrikken rammer namsossamfunnet hardt, men en må ikke glemme den menneskelige faktoren midt opp i dette. De som arbeider ved Nexans innehar stor kompetanse på sitt felt, men er det noen som har bruk for dem i Namdalen i nærmeste framtid? En må håpe at de ansatte får hjelp til å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen.

Den nye namsosordføreren har allerede alliert seg med Nord-Trøndelag fylkeskommune i denne saken. De innehar høy kompetanse innenfor omstilling og vet hvilke knapper en bør trykke på for å skape nye virksomheter. En må også kunne forvente at Utviklingskontoret i Midtre Namdal samkommune kommer på banen.

Fra utsida er det vanskelig å forstå hvorfor Hint-styret velger å fusjonere med Universitet i Nordland og Høgskolen i Nesna i stedet for et samarbeid med sørtrønderne. På sikt vil et samlet Stor-Trøndelag ikke være samlet innen høgskolesektoren – det er betenkelig. Vi kan godt forstå at de ansatte ved Hint er urolig om framtida i forhold til blant antall læresteder. Skulle Namsos miste store deler av sitt utdanningstilbud, vil det kaste ytterligere mørke skyer over kommunen.

Holstad velger å angripe saken på en offensiv måte, noe som er klokt. Til Trønder-Avisa sier hun at det må satses ytterligere i Namsos – det har hun selvsagt rett i. Nå må hun bruke alt av politisk kløkt og skaffe seg alliansepartnere som kan overbevise den nye rektoren Bjørn Olsen og høgskolestyret om at utdanningstilbudet i Namsos må forsterkes. Nok en gang er det tankegangen om at jo større enheter, desto bedre, som ligger bak vedtaket. Det kan bli en dyrekjøpt lærdom – for noen.