Bilfører reagerer på høy fartsgrense over fotgjengerfelt

Er redd for ulykker

– Hvorfor i all verden er det 50 km/t over fotgjengerfeltet?

BEKYMRET: Egil Kjølsøy er redd for ungene som må bruke fotgjengerfeltet daglig. I bakgrunnen går Håvard Paulsen (12) og Sverre Tømmermo (12). De forteller at de flere ganger har opplevd at bilene kommer for fort og at førerne ikke stopper opp. 

arkiv

OTTERSØY: Det spør Egil Kjølsøy fra Ottersøy om. Han mener vegen som går gjennom Ottersøy sentrum i Nærøy kommune har for høy fartsgrense.


Farlig for skolebarn


Fylkesveg 543 går gjennom Ottersøy og har ei fartsgrense på 50 kilometer i timen. Rett ved vegen er det en holdeplass for alle skolebussene som går til og fra Nærøysundet skole. Fra holdeplassen og over hovedvegen går stedets eneste fotgjengerfelt. Som bilfører mener Kjølsøy at det er farlig for skolebarna å ferdes på vegen.

– Alt høres bra ut når det ikke er trafikk, men når flere busser med elever skal ut og inn fra oppstillingsplassen er det tett trafikk der. I tillegg kommer levering og henting av barn til og fra barnehagen som bruker det samme vegkrysset, sier han.

– Særlig trafikken fra vest blir blokkert av busser som skal ut fra plassen og hindrer optimal oversikt mot fotgjengerfeltet. Det er ikke forsvarlig, sier han.

Kjølsøy synes det skal gjøres endringer, og han forteller at han selv har kjent på kroppen hvordan det er å være i en situasjon der barn blir skadet.

– Bakgrunnen er at jeg nesten har hatt en seksåring under lastebildekket. De som har vært i situasjoner der barn har blitt skadet vet hvordan det føles.


For høy hastighet


Helgar Sætermo er seksjonsleder for plan og trafikk i Statens vegvesen og sier at hastighetsnivået skal være lavt der det er oppmerket gangfelt.

– Tidligere var det lov å merke opp gangfelt i 60 km/t, men det er det slutt på. Der det er oppmerket gangfelt skal hastighetsnivået være lavt. Lavere enn 50 km/t, sier han.

Sætermo sier at farten ikke bør være over 40 km/t, og om det er høyere fartsgrense kan det bli snakk om nedskilting og opphøyd gangfelt.

– Vi har brukt ganske mye midler på å rette opp slike gangfelt. Hvis uhellet først er ute er det noe helt annet om bilen har en fart på 30–40 km/t enn 50. Med høyere fart øker risikoen dramatisk for å bli skadd, forteller han.

Han påpeker at det må være nok trafikkmengde for å merke opp et gangfelt, men at det likevel er litt annerledes med veger ved siden av skoler.

– Vi har ikke kommet i mål med alle gangfelt, men det prioriteres etter hvert, og vi tar selvsagt også med en vurdering av gangfeltet i Ottersøy.