Arve Løberg:

Selvstendige aviser

Egenart: Styreleder Arve Løberg i NA slår fast at NA og Trønder-Avisa vil beholde hver sin egenart i framtida selv om de har felles eier. 

Arve Løberg og Kim Riseth ¬ FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv


75 medarbeidere fra Namdalsavisa og Trønder-Avisa var samlet i Namsos sist helg. Hovedtema for møtet var hvordan de to mediehusene best skal kunne samarbeide og møte framtida sammen. Vi startet med det som vi fint kaller integrasjonen mellom NA og Trønder-Avisa.

Hele prosjektet er tuftet på at Trønder-Avisa og Namdalsavisa skal drives videre som to selvstendige mediehus. For oss er det viktig at vi ivaretar egenarten til begge to, samtidig som vi i løpet av halvannen måned skal finne ut hva vi kan samarbeide om.

Det er mange som har spekulert i hva vi skal gjøre. Om Trønder-Avisas kjøp av NA var for å slå avisene sammen og drive de to sammen fra Steinkjer. Svaret på det er nei. Et klart og rungende nei. Vi har vist både i Steinkjer og Namsos at vi kan drive mediehus som lykkes både digitalt og analogt. Mediehus som er dyktige til å drive og få gode resultater.

Alt det vi er gode på skyldes imidlertid en viktig ting: Vi har lesere som setter pris på det vi gjør. Lesere som mener at både Trønder-Avisa og NA gir ut gode redaksjonelle produkter som det er verdt å betale for – og produkter som det er viktig å framsnakke. For det opplever vi at mange av våre lesere gjør. Det setter vi selvsagt pris på.

Integrasjonsprosjektet mellom NA og Trønder-Avisa har en tredelt visjon. Først skal vi jobbe smartere og mer kostnadseffektivt etter integrasjonen. Dernest skal vi leve etter godfot-teorien, nemlig at vi skal videreutvikle det vi er gode på til å bli enda bedre. Sist men ikke minst ønsker vi at prosjektet skal gjøre nordtrønderne stolte av sine to viktigste mediehus.

Alle medarbeiderne jobbet målbevisst og intenst hele lørdag for å komme opp med gode ideer til ting de to mediehusene kan gjøre sammen. Det er nå satt ned åtte forskjellige arbeidsgrupper som skal jobbe med integrasjonsprosjekter innenfor digital utvikling, annonsesalg, opplag- og kundesenter, infrastruktur, redaksjonelt samarbeid og medarbeider- og kompetanseutvikling. I tillegg er det en gruppe som skal jobbe med nye kreative, og gjerne ville ideer til felles prosjekter.

Vi er alle klar over at det er ganske mange mørke skyer på mediehimmelen både på kort og litt lengre sikt. Men vi frykter ikke de hindre som ligger foran oss. Vi mener at vi er godt rigget til å møte framtida. Vi tror at de to mediehusene vil komme styrket ut av et nært samarbeid og ikke minst at vi kan lære av hverandre. Jeg har jobbet i begge de to mediehusene og vet at hvert selskap har sine spesialiteter og sine styrker som det er viktig at vi nå bruker til å skape et enda bedre fellesskap.

Vi fikk faktisk i løpet av det døgnet vi var samlet i Namsos beviser for at det er fullt mulig å finne gode felles løsninger da vi midt under middagen i NTE Arena lørdag kveld ble enige om å benytte samme frilansfotograf på raset på Fylkesvei 17 i Overhalla. Dette er ett, lite, eksempel på hvordan det er mulig å spare kostnader uten at det går ut over produktet og uten at det går ut over konkurransen mellom mediehusene.

Det aller viktigste vi gjør er nedfelt i visjonen til de to mediehusene – og begge handler om hvor viktig det er at vi bidrar til at Nord-Trøndelag og Namdalen blir gode steder å leve og bo – og at vi bidrar med medieprodukter som er engasjerte, kritiske og konstruktive.