Sjøtransport av laks nærmer seg

Etter møter i Danmark med oppdrettsgigantene Lerøy, Marin Harvest og Salmar, er havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus mer optimistisk enn noensinne på å lykkes med prosjektet laksetransport til sjøs.

OPTIMIST: – Jeg har en god følelse for at vi lykkes med prosjektet, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. 

arkiv

RØRVIK: Fra før har de lokale oppdrettsselskapene som Midt-Norsk Havbruk og Sinkaberg-Hansen signalisert stor interesse for prosjektet, som Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS har vært en pådriver for. Det nordtrøndereske havneforetaket samarbeider tett med kollegene på Hitra og i Kristiansund om etablering av transport med ro-ro-skip.


Tilskuddsordning finnes


Det danske transportfirmaet Blue Water Shipping har ti års erfaring med tilsvarende transport fra Island og Færøyene til kontinentet, og firmaet har en nøkkelrolle i forprosjekteringa. Møtene i Esbjerg denne uke foregikk da også hos Blue Water Shipping.

– Interessen fra oppdrettsnæringa er stor. Nå skal det danske transportfirmaet komme fram med nye priser etter at det har vært en del svingninger, blant annet på oljeprisene. Når dette foreligger, vil vi få et endelig svar fra de aktuelle lakseeksportørene. Og jeg er optimist, forsikrer havnedirektøren.

Mengden returlast fra kontinentet til Norge vil naturligvis være med på å avgjøre kostnadene, og her har Blue Water Shipping allerede et etablert marked. Tidligere har norske myndigheter – for øvrig under daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen – satt av milliardbeløp til støtte for eksportører som ønsker å gå fra land- til sjøtransport.


Lastebileierne er med


I arbeidet med prosjektet har NLF (Norges Lastebileier- Forbund) gitt full støtte og foreninga er faktisk med i styringsgruppa til det 3-årige utviklingsprosjektet for overgang fra land- til sjøtransport.

For transportnæringa er det mer interessant å utvikle regional logistikk for transport til og fra havnene. Dagens laksetransport fra Norge til kontinentet er det uansett i stor grad utenlandske transportører som tar seg av.

Logistikken er alt på plass for å transportere laks fra Ytre Namdal til Esbjerg på 36 timer. I første omgang kan det bety 13.000 færre vogntog langs norske veger årlig.

– Tilleggsgevinsten er tryggere veger med færre dødsulykker, påpeker Dekkerhus.