Eiendomsoverdragelser i Namdalen i september

arkiv

Namsos

Gnr 35, bnr 1, fnr 32 er solgt for kr 1.075.000 fra Ivar Utheim og Hilde Sivertsen til Anders Geving og Harriet Solum Abrahamsen

Overtollbetjent Wessels gate 2 (Gnr 65, bnr 1102, seksjon 6) er solgt for kr 1.560.000 fra Håvard Horn til Otto Herman Hansen


Gnr 13, bnr 1, fnr 42 er solgt for kr 350.000 fra Jon Inge Aasheim og Ann-Mari Sund til Tommy André Wennevik og Line Kristin Rønning Flakk


Andel av Gnr 35, bnr 30 er overdratt for kr 200.000 fra Marianne Anzjøn Guettat til Leif Anzjøn Berg


Klingavegen 1042 (Gnr 23, bnr 24) er solgt for kr 2.100.000 fra Wenzel Reinholdt Skogmo og Gerd Skogmo til Siri Fjell og Kjell Arild Fjell Salget omfatter også Klingavegen 1179 (Gnr 34, bnr 166)


Klippenvegen 4 (Gnr 18, bnr 200, fnr 17) er solgt for kr 1.590.000 fra Magnus Husvik Rønning og Tove-Mari Wester Ottesen til Andréa Trana


Sørsivegen 233 (Gnr 20, bnr 396) er solgt for kr 250.000 fra Torstein Solvi til Eskil Mjønes Invest As


Andel av Sørsivegen 103 (Gnr 20, bnr 357) er solgt for kr 700.000 fra Jan Magne Børstad til Elin Arnø


Kjeldavegen 1 (Gnr 34, bnr 26, fnr 131) er solgt for kr 2.525.000 fra Aage Dahl til Rina Skjæran og Tom Børge Søberg Hanssen


Gnr 18, bnr 200, fnr 557 er overdratt til Kjersti Gustad


Nedre Valabakkan 3 (Gnr 18, bnr 447) er overdratt for kr 235.000 fra Ivar Andreas Sellæg Asbøll til Trygve Tømmervik Holien og Lill Kristin Andersen


Gnr 20, bnr 473 er solgt for kr 1.400.000 fra Storm Bellevold Evensen til Snorre Finnanger


Ivar Aasens veg 3 A (Gnr 65, bnr 975) er overdratt fra Mathilde Amanda Selsbakk til Sverre Ludvig Seierstad, Bernt-Even Seierstad, Odd Johansen og Merete Selsbakk Johansen


Andel av Otto Sverdrups veg 1 A (Gnr 65, bnr 728) er overdratt for kr 100.000 fra Karl Erik Olsen til Bjørn Annar Olsen


Otto Sverdrups veg 3 (Gnr 65, bnr 1172) er overdratt fra Jonny Wågan til Signe Elin Evensen Overdragelsen omfatter også andel av Overhallsvegen 41 B (Gnr 65, bnr 1611)


Andreas Jensens gate 7 (Gnr 65, bnr 324, seksjon 1) er solgt for kr 1.100.000 fra Thomas Storaunet til Aina Vareide Haug

Idrettsvegen 5 (Gnr 18, bnr 450) er overdratt for kr 73.100 fra Ivar Andreas Sellæg Asbøll til Betty Marie Barlien

Verftsgata 46 (Gnr 65, bnr 616, seksjon 5) er solgt for kr 5.550.000 fra Arne Tungseth til Øistein Tore Nøstdal og Laila Nøstdal


SE INTERAKTIVT KART OVER EIENDOMSSALG!


Gullvikvegen 28 (Gnr 65, bnr 484) er solgt for kr 1.500.000 fra Helge Arne Buvarp til Karin Sund og Gunnar Trygve Buvarp


Gnr 63, bnr 3, fnr 20 er solgt for kr 2.250.000 fra Øistein Tore Nøstdal og Laila Nøstdal til Svein Martin Fosseng og Rita Kjølstad Fosseng

Havnegata 24 (Gnr 65, bnr 1075, seksjon 2) er solgt for kr 1.220.000 fra As Havnegata 24 til Andreas Olsen Salget omfatter også Havnegata 24 (Gnr 65, bnr 1075, seksjon 3)


Fossbrennvegen 43 (Gnr 18, bnr 216) er solgt for kr 2.200.000 fra Jon Folke Ledang til Kristine Flotten Vik og Arvid Sæther Melhus


Dalmovegen 1 (Gnr 34, bnr 72, seksjon 1) er solgt for kr 500.000 fra Heroes Mc Bangsund til Laila Merethe Stokmo og Rune Hansen


Gnr 31, bnr 1, fnr 5 er solgt for kr 1.020.000 fra Richard Rogne og Marita Solum Rogne til Linn Maria Dypaune-Carlsson og Dan Remi Dypaune-Carlsson Salget omfatter også Gnr 31, bnr 1, fnr 7


Nordahl Griegs veg 14 (Gnr 17, bnr 1, fnr 168) er solgt for kr 2.400.000 fra Håkon Edvin Walvik til Emil Skjærvik og Hanne Marthe Breivik


Kjell Hals veg 2 (Gnr 14, bnr 23, fnr 108) er overdratt fra Kjell Magne Pettersen til Solfrid Pettersen


Hudiksvallvegen 37 (Gnr 20, bnr 631) er solgt for kr 96.384 fra Margrete Lyngstad og Kåre Kvåle til Olav Weglo og Heidi Marianne Totsås Weglo


Maribovegen 12 (Gnr 20, bnr 632) er solgt for kr 76.280 fra Margrete Lyngstad og Kåre Kvåle til Henry Andreas Nielsen


Nedre Valabakkan 11 (Gnr 18, bnr 454) er solgt for kr 179.800 fra Ivar Andreas Sellæg Asbøll til Lars Gunnar Liljefjell


Gnr 18, bnr 453 er overdratt fra Ivar Andreas Sellæg Asbøll til Lars Gunnar Liljefjell


Hudiksvallvegen 11 (Gnr 20, bnr 293, fnr 208) er solgt for kr 1.750.000 fra Anders Lervik Mjøsund til Even Christopher Lian


Årnesvegen 554 (Gnr 48, bnr 3) er overdratt fra Caroline Dille Båtnes til Frode Båtnes


Andel av Gnr 59, bnr 1 er overdratt fra Jorid Lona til Åge Ragnar Lona, Steinar Lona, Randi Helene Lona, Marit Lillian Lona, Bjørnar Lona, Arne Olav Lona og Else Johanne Brørs

Gnr 33, bnr 2 er solgt for kr 1.000.000 fra Axel Oddvar Viken til Geir Kåre Kaldahl Salget omfatter også Gnr 33, bnr 8 Salget omfatter også Gnr 33, bnr 12

Smimovegen 5 (Gnr 34, bnr 1, fnr 38) er solgt for kr 620.000 fra Aud Gunhilde Rasmussen til Trond Sjaastad


Vestbyen Borettslag andelsnr 9 er overdratt fra Kristoffer Jentoft Mathisen til Stiftelsen Vakttårnets Bibel- Og Traktatselskap


Vestbyen Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 280.000 fra Stiftelsen Vakttårnets Bibel- Og Traktatselskap til Eva Bekkavik


Namdalseid

Gnr 177, bnr 1, fnr 5 er overdratt til Tove Wiken Romstad og Andor Romstad


Gnr 157, bnr 22 er solgt for kr 170.000 fra Wenche Mårvik, Mona Perly Mårvik, Bjørg Toril Helene Mårvik og Anne Karin Mårvik til Stig Andre Dahl og Joakim Brørs


Åshøgda 6 (Gnr 146, bnr 32) er solgt for kr 900.000 fra Torbjørn Helbostad, Heidi Helbostad og Tone Helbostad Haugen til Vera Pedersen


Gnr 187, bnr 1, fnr 109 er overdratt til Camilla Lyng

Gnr 148, bnr 4 er solgt for kr 1.500.000 fra Odd Magne Lie og Anne Merete Engh til Trine Weiseth og Helge Sverkmo


Gnr 170, bnr 11 er overdratt for kr 5.000 fra Stein Håvard Wibstad til Kari Derås


Gnr 183, bnr 159 er solgt for kr 1.500.000 fra Statland Brygge As til Gebro Invest As


Gnr 135, bnr 67 er solgt for kr 10.000 fra Vegard Vanebo til Ina Moe Egenes og Marius Brørs


Gnr 181, bnr 7 er solgt for kr 200.000 fra Svein Harald Langstrand til Jørn Helge Langstrand

Snåsa

Andel av Gnr 79, bnr 1, fnr 18 er overdratt fra Arne Magnar Kjenstadbakk til Kristina Heimveg Kjenstadbakk


Gnr 64, bnr 10 er overdratt fra Arne Magnar Kjenstadbakk til Kristina Heimveg Kjenstadbakk Overdragelsen omfatter også Gnr 64, bnr 12 Overdragelsen omfatter også Gnr 64, bnr 25


Gnr 15, bnr 23 er overdratt fra Leif Arnold Dunfjeld til Mikael Nordfjell


Gnr 50, bnr 101 er overdratt for kr 61.784 fra Norges Statsbaner As til Asrun Bente Nyborg


Gnr 50, bnr 102 er overdratt for kr 51.201 fra Norges Statsbaner As til Helg Marit Rohde


Gnr 50, bnr 105 er overdratt for kr 86.221 fra Norges Statsbaner As til Snåsa Kommune Salget omfatter også Gnr 50, bnr 106


Gnr 14, bnr 11, seksjon 2 er solgt for kr 2.275.000 fra Leif Musum til Anne Okkenhaug og Per Eivind Aas Musum

Gnr 50, bnr 67 er overdratt for kr 11.310 fra Kippe Magne til Snåsa Kommune Salget omfatter også Gnr 50, bnr 92


Gnr 24, bnr 56 er overdratt fra Kjellaug Jåma til Kjell Jøran Jåma, Bernt Arvid Jåma og Arnt Erik Jåma

Lierne

Andel av Gnr 34, bnr 23 er overdratt fra Kai-Arne Stuenes til Kristel Raudsepp Stuenes


Andel av Gnr 10, bnr 42 er overdratt for kr 107.000 fra Marta Aunli til Else Irene Tunnsjø

Andel av Rengsveien 788 (Gnr 35, bnr 36) er overdratt fra Lillian Katrine Stuenes til Tor Erling Inderdal


Gnr 14, bnr 34, fnr 1 er overdratt til Mette Malmo og Erlend Malmo


Gnr 43, bnr 21 er solgt for kr 250.000 fra Sverre Strand til Magnar Jostein Fiskum og Aud Vigdis Fiskum

Namsskogan

Andel av Gnr 54, bnr 110, seksjon 1 er overdratt fra Halvor Prestvik og Ragnar Prestvik til Ragnar Prestvik og Birgit Helen Skorstad Prestvik Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 54, bnr 110, seksjon 2


Gnr 64, bnr 1, fnr 60 er solgt for kr 400.000 til Ingunn Solli Nordlund og Bjørn Tore Nordlund


Gnr 64, bnr 1, fnr 13 er overdratt fra Arne Martinsen til Ingunn Solli Nordlund og Bjørn Tore Nordlund

Grong

Gnr 22, bnr 4 er solgt for kr 1.150.000 fra Odd Harald Fossland til Aigars Strauss Salget omfatter også Gnr 22, bnr 9


Væremsvegen 32 (Gnr 13, bnr 49) er solgt for kr 1.250.000 fra Alf Bergin til Joakim Sundvik


Gnr 33, bnr 5 er solgt for kr 3.400.000 fra Svein Terje Fiskum til Ivar Grong


Andel av Hallgotto 25 (Gnr 29, bnr 120, fnr 105) er overdratt fra Rune Sørgaard til Vera Testad Midtgard


Dalvegen 86 (Gnr 13, bnr 7) er solgt for kr 2.300.000 fra Anna Johanne Ryan og Alf Magnar Ryan til Ole Anders Olsen og Mari Bergin Salget omfatter også Gnr 13, bnr 124 Salget omfatter også Gnr 15, bnr 2 Salget omfatter også Gnr 15, bnr 6


Setervollvegen 6 (Gnr 23, bnr 282, fnr 6) er solgt for kr 1.360.000 fra Jørgen Bjørnes til Knut Paulsen og Inger Lise Finne Paulsen


Gnr 20, bnr 1, fnr 2 er overdratt fra Nicolai Storaker til Ola Andreas Storaker


Gnr 41, bnr 32 er solgt for kr 400.000 fra Åse Johansen til Tom Daniel Johansen og Linn Veronicha Bratberg

Høylandet

Gnr 104, bnr 15 er solgt for kr 550.000 fra Nina Grongstad og Andreas Aune Ahlin til Tor Håvard Skaftnes Lona


Gnr 105, bnr 12 er overdratt fra Haldis Annie Lona til Knut Hermann Lona og Harald Lona


Gnr 79, bnr 14 er solgt for kr 455.700 fra Egil Ove Sætre til Albert Emil Jåma


Gnr 78, bnr 39 er overdratt til Hans Robert Blengsli


Gnr 105, bnr 12 er solgt for kr 230.000 fra Knut Hermann Lona og Harald Lona til Nina Grongstad

Overhalla

Skogvegen 6 (Gnr 46, bnr 86) er solgt for kr 1.330.000 fra Trond Sjaastad og Mariann Grønbeck til Martin Eriksen og Marte Amundsen


Mølnvegen 1 (Gnr 44, bnr 17) er solgt for kr 2.500.000 fra Jens Kristian Sørgaard, Birger Amdal Sørgaard, Anne Sørgaard og Hege Sørgaard Galguften til Galguften Eiendom As Salget omfatter også Gnr 44, bnr 18 Salget omfatter også Gnr 44, bnr 52 Salget omfatter også Gnr 44, bnr 70


Gnr 21, bnr 45 er solgt for kr 150.000 fra Hans Egil Wester til Tom Rune Brøndbo og Ingvild Gansmo Brøndbo


Øvermovegen 9 (Gnr 46, bnr 34) er solgt for kr 1.850.000 fra Lars Inge Weglo til May-Linn Weglo og Espen Lundseng Moen


Brokvassvegen 139 (Gnr 32, bnr 10) er overdratt fra Alvhilde Flasnes til Kjell Ivar Flasnes


Namsengata 12 (Gnr 44, bnr 19) er solgt for kr 1.735.000 fra Eiendomsutvikler1 As til Boligprosjekt Overhalla As


Sållåta 19 (Gnr 2, bnr 2, fnr 9) er solgt for kr 500.000 fra Marit Astrid Jenssen og Jens Ragnar Jenssen til Trine Kvam Haugan og Bjørn Haugan


Hunnaåsvegen 22 (Gnr 10, bnr 235) er solgt for kr 226.000 fra Overhalla Kommune til Emil Ekroll og Cathrine Ekroll


Overhallsvegen 819 (Gnr 13, bnr 132) er overdratt fra Erling Samuel Moe til Guro Strand og Espen Moe

Flatanger

Gnr 20, bnr 22 er overdratt fra Per Morten Lein til Turid Pauline Horven


Gnr 38, bnr 31 er overdratt fra Harald Jacobsen til Arnhild Jacobsen og Irene Jacobsen Alstad


Gnr 17, bnr 16 er solgt for kr 350.000 fra Namdalen Træsliberi As til Klara Elisabeth Aakervik og Kjell Bjarne Aakervik


Gnr 3, bnr 60 er solgt for kr 75.000 fra Arne Tidemann Aglen til Trude Lerfald og Bjørn Ove Lerfald


Gnr 13, bnr 268 er solgt for kr 650.000 fra Gunvor Pauline Angen til Håvard Angen Haarstadstrand


Gnr 10, bnr 27 er solgt for kr 1.750.000 fra Reidar Bye og Nina Bakken Bye til Ivar Utheim og Hilde Sivertsen


Gnr 13, bnr 151 er solgt for kr 1.200.000 fra Kjell Bjarne Aakervik til Rungtiva Larsen og Alf Egil Larsen

Vikna

Andel av Nordveien 385 (Gnr 3, bnr 10) er overdratt fra Ingunn Helene Andersen til Tonje Vendela Riise, Maja Petrikke Riise, Line Renate Riise, Terje Kjønsøy, Toril Marie Haugland og Lars Hjalmar Haugland


Andel av Nordveien 385 (Gnr 3, bnr 10) er overdratt for kr 611.623 fra Lars Hjalmar Haugland, Toril Marie Haugland, Line Renate Riise, Maja Petrikke Riise og Tonje Vendela Riise til Terje Kjønsøy


Engesvikveien 296 (Gnr 71, bnr 38) er solgt for kr 350.000 fra Erling Magne Engesvik til Sturla Engesvik


Engasvegen 281 (Gnr 10, bnr 1047) er overdratt fra Harald Nilsen til Laila Hennie Nilsen, Frank Gunnar Nilsen og Bjørg Karin Nilsen


Vågøya 1 (Gnr 19, bnr 1, fnr 1) er solgt for kr 70.000 fra Alf Olav Skillingsås til John Håvard Waagø og Vigdis Valvik Settenøy


Andel av Sør-Gjæslingan 40 (Gnr 46, bnr 1, fnr 47) er solgt for kr 100.000 fra Siv Anja Odéhn til Hans Hartvik Nygård


Revstrandhaugveien 25 (Gnr 17, bnr 36) er solgt for kr 450.000 fra Hilde Søraunet Pelle og Brian Sønderager Pelle til Liv Ida Dekkerhus


Andel av Gnr 10, bnr 310 er overdratt for kr 360.000 fra Eirin Johansen til Steinar Johansen Salget omfatter også andel av Lillegata 3 (Gnr 10, bnr 357)


Gnr 31, bnr 23 er solgt for kr 915.000 fra Birgith Teigen til Magne Sigurd Vareide og Anne-Grethe Vareide


Lysøyveien 426 (Gnr 31, bnr 2, fnr 4) er solgt for kr 915.000 fra Birgith Teigen til Magne Sigurd Vareide og Anne-Grethe Vareide


Gnr 10, bnr 1639, seksjon 2 er solgt for kr 2.700.000 fra Namdal Byggutleie As til Lene Thorsen


Tjønnsøyveien 1023 (Gnr 52, bnr 6) er solgt for kr 2.300.000 fra Ellbjørg Karoline Stubmo til Ole Morten Løvseth


Bassengveien 18 (Gnr 10, bnr 1645) er solgt for kr 268.650 fra Vikna Kommune til Roger Tryggvang


Havnegata 7 D (Gnr 10, bnr 989, seksjon 1) er overdratt fra Bjørg Synnøve Sund til Torstein Sivert Sund, Sigurd Arnfinn Sund, Rolf Hilmar Sund, Herold Endre Sund, Gunnar Sund og Ingrid Kristine Knoff


Storengveien 6 (Gnr 10, bnr 741) er solgt for kr 1.550.000 fra Espen Heimsvik til Andreas Henrikø Sylten og Silje Marie Holmberg


Johan Bergs gate 7 (Gnr 10, bnr 123, seksjon 1) er solgt for kr 1.350.000 fra Astrid Ingerda Borgan til Jan Magne Lysø og Bodil Halgerd Lysø

Midttunet 12 (Gnr 10, bnr 1380) er solgt for kr 2.930.000 fra Sissel Kongensøy og Knut Arild Kongensøy til Inger Lise Olsen og Kurt Normann


Myrkollvegen 22 (Gnr 10, bnr 1314) er solgt for kr 3.210.000 fra Hilde Anita Holmboe og Frank Arild Hasfjord til Håkon Benjaminsen og Ida Fløan Beisvåg


Gnr 10, bnr 1639, seksjon 1 er solgt for kr 2.700.000 fra Namdal Byggutleie As til Hilde Anita Holmboe og Frank Arild Hasfjord


Sør-Gjæslingan 32 (Gnr 46, bnr 1, fnr 46) er solgt for kr 720.000 fra Ute Depot As til Arve Nygård


Andel av Jektløpet 17 (Gnr 10, bnr 1340) er overdratt for kr 1.400.000 fra Kent Aune til Kine Westvik

Nærøy

Gnr 131, bnr 20 er overdratt fra Otto Johan Bach til Jakobie Marie Bach


Gnr 131, bnr 20 er overdratt fra Jakobie Marie Bach til Birgit Bach Sørstrand


Gnr 131, bnr 5, fnr 40 er overdratt fra Jakobie Marie Bach til Birgit Bach Sørstrand Overdragelsen omfatter også Gnr 131, bnr 10, fnr 21


Øvre Kirkåsen 16 (Gnr 62, bnr 517) er solgt for kr 2.160.000 fra Oddbjørn Arne Kongsvik til Carina Sørvik Olsen og Ole Jørgen Holthe


Andel av Gnr 48, bnr 9 er solgt for kr 150.000 fra Elisabeth Synnøve Sandbakken til Svein Harald Sandbakken Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 10


Andel av Gnr 14, bnr 96 er overdratt fra Hans Jørgen Sørensen til Lisbeth Sørensen


Gnr 98, bnr 3, fnr 6 er solgt for kr 200.000 fra Ivar Dekkerhus og Liv-Unni Andreassen til Per Ole Overgård og Lilibeth Edaga Overgård


Gnr 15, bnr 43 er solgt for kr 1.050.000 fra Inger Seem og Agnar Jostein Seem til Undis Blikø


Furumovegen 15 (Gnr 62, bnr 14, fnr 241) er overdratt fra Johan Adolf Ramfjord til Ingrid Hansine Ramfjord


Furumovegen 15 (Gnr 62, bnr 14, fnr 241) er overdratt fra Ingrid Hansine Ramfjord til Asle Hjalmar Ramfjord


Gnr 131, bnr 5, fnr 40 er overdratt fra Birgit Bach Sørstrand til Hallvard Arne Laugen


Granlivegen 7 (Gnr 62, bnr 1, fnr 87) er overdratt fra Birgit Bondø til Torhild Synnøve Hansen


Gnr 6, bnr 19 er overdratt fra Terje Martin Wold til Synnøve Elisabeth Johansen Wold


Markavegen 12 (Gnr 62, bnr 14, fnr 190) er solgt for kr 2.100.000 fra Ragnhild Lilleby til Ørjan Kvaløy og Julia Bogacheva Kvaløy


Gnr 129, bnr 14, fnr 10 er overdratt fra Peggy Granseth til Per Morten Granseth, Marianne Granseth og Gunhild Granseth


Andel av Gnr 129, bnr 14, fnr 10 er overdratt fra Gunhild Granseth og Marianne Granseth til Per Morten Granseth

Gnr 80, bnr 31 er overdratt fra Rønnaug Strøm og Odd Strøm til Vibeke Strøm Overdragelsen omfatter også Gnr 80, bnr 105

Gnr 95, bnr 5, fnr 2 er overdratt fra Hans Ola Kongsvik til Trond Øystein Kongsvik og Hanne Mette Kongsvik


Gnr 25, bnr 117 er solgt for kr 500.000 fra Oddvar Jarle Nilsen til Katrine Schiager og Giert Schiager

Gnr 47, bnr 63 er overdratt fra Wahlen As til Roger Eivind Wahlen Overdragelsen omfatter også Gnr 47, bnr 87


Gnr 81, bnr 66 er overdratt for kr 450.000 fra Jan Halvard Rørdal og Solveig Annie Pettersen til Marit Rørdal Karlsen


Andel av Kolvereidvågen Borettslag andelsnr 7 er overdratt fra Wivian Skorstad til Bent Olav Bråteng og Thor Morten Bråteng

Leka

Andel av Haugsveien 375 (Gnr 9, bnr 56) er overdratt fra Bjørn Sigurd Larsen til Elisabeth Helmersen


Gutvikveien 802 (Gnr 3, bnr 50) er overdratt fra Hallvard Romund Henriksen til Kjirsti Henriksen og Ole Morten Hansen


Skeismyrveien 53 (Gnr 16, bnr 41) er solgt for kr 880.000 fra Nils Magnus Leknes til Håvard Solberg og Maja Moen Furre


Kvernhusbakkan 38 (Gnr 15, bnr 65) er overdratt for kr 50.000 fra Antonsen Margit og Margit Antonsen til Øyvind Hagen


Gnr 2, bnr 73 er solgt for kr 250.000 fra Steinar Romund Tørriseng til Jannike Einvold Søraunet og Halvard Søraunet


Nesahaugen 2 (Gnr 3, bnr 24) er solgt for kr 86.000 fra Gutvik Utleiebygg Al til Sverre Walter Tørriseng


Gnr 6, bnr 18 er overdratt for kr 10.000 fra Madsøy Huslag til Sten Fermann Ludviksen


Tangaveien 138 (Gnr 6, bnr 11) er overdratt fra Inge Aune til Vigdis Aune Overdragelsen omfatter også Tangaveien 264 (Gnr 7, bnr 1)

Bindal

Oldervikveien 9 (Gnr 44, bnr 21) er overdratt fra Martha Elena Sæternes til Heidi Pernille Karin Sæternes og Bjørg Oliva Marianne Sæternes Overdragelsen omfatter også Seterneset 1 (Gnr 90, bnr 1) Overdragelsen omfatter også Gnr 95, bnr 4


Hallveien 249 (Gnr 16, bnr 19) er solgt for kr 790.000 fra Arnold Johannes Sirevåg til Rune Andre Aslaksen og Ingrid Olsen Aslaksen


Gnr 6, bnr 42 er overdratt fra Rolf Karl Magne Engan og Oddveig Alette Vikran Engan til Egil Torbjørn Engan


Tverrveien 3 (Gnr 44, bnr 109) er solgt for kr 510.000 fra Jorun Rebekka Aakvik til Eivind Aakvik og Liv-Signy Holm


Andel av Gnr 44, bnr 15, fnr 1 er solgt for kr 510.000 fra Jorun Rebekka Aakvik til Eivind Aakvik og Liv-Signy Holm


Andel av Møllerøya 53 (Gnr 5, bnr 70) er solgt for kr 20.000 fra Kåre Wilhelm Pedersen til Per Pedersen


Gnr 1, bnr 25 er overdratt fra Rolf Jarle Bogen til John Hallsten Bogen


Holtåveien 200 (Gnr 28, bnr 1) er overdratt for kr 1.500.000 fra Thom Inge Vyörykkä til Karina Margrethe Sevaldsen


Elvan 2 er overdratt fra Per Brevik til Jim Roger Brevik og Jan Håvard Brevik