Politisk vaktskifte i Fosnes

Ny ordfører, helt nytt formannskap og utskifting av folk i mange verv og posisjoner. Torsdag tok de nyvalgte kommunepolitikerne over i Fosnes.

OVERLEVERING: Etter åtte år ga Bjørg Tingstad ordførerklubba videre til Trygve Jonny Sandvik med beskjed om å passe godt på den. 

arkiv

FOSNES: Etter åtte år i ordførerstolen overleverte Bjørg Tingstad ordførerklubba til Trygve Jonny Sandvik.

– Målet mitt er å være en tydelig ordfører for hele kommunen, og jeg håper at vi kan få til et bredt politisk samarbeid i det som kommer til å bli en viktig periode, blant annet med tanke på kommunereformen som står på trappene, sier ordfører Trygve Sandvik.

Senterpartiet beholder ordfører og varaordfører også de neste fire årene, samtidig er alle formannskapsmedlemmene byttet ut.

Med seg i formannskapet får Sandvik: Rune Wik (Sp) som varaordfører, Gunn Ågot Leite (Sp), Silje Leirbekk (Ap) og Nicolay C. Vatne (Ap).

Det nye kommunestyret består av seks kvinner og sju menn. Og det kan være verdt å merke seg at den eldste av de faste representantene i det nye kommunestyret i Fosnes er en mann på 55 år, mens de to yngste begge er kvinner på 30 år.

Kommunestyret valgte også nytt kontrollutvalg for de neste fire årene; leder Egill Vatne (Ap), nestleder Hilde Sloot Bjøru (Sp) og medlem Åsa Skjærvik Tranås.