Krever 4,4 millioner

Hurtigruten AS krever at Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Vikna kommune tilbakebetaler nesten 4,4 millioner kroner i havneavgift. Nå møtes partene i forliksrådet.

KOSTBART: Hurtigruteskipene er blitt bejublet mange ganger under Hurtigrutas Dag på Rørvik. Nå kan anløpene bli kostbare dersom selskapet vinner fram rettslig. 

ROLIG: Styreleder Oddvar Bakke i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS tar foreløpig stevninga fra Hurtigruten AS med stor ro. 

arkiv

RØRVIK: Det er langt fra bare havna i Vikna som må belage seg på å møte hurtigruteselskapet i forliksrådet. Både Molde, Brønnøy, Vadsø, Florø og Båtsfjord havner har mottatt forliksklage. og flere står for tur, ifølge Hurtigruten AS.

Styreleder Oddvar Bakke i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS var ikke klar over at forliksklagen var sendt lensmannen i Vikna, men foreløpig tar styrelederen saken med stor ro. Havneforetaket i fylket bestrider kravet fra Hurtigruten AS, og alle de aktuelle havnene har samlet seg til å møte motparten sammen gjennom Norsk Havneforening med felles advokat.

– Vi er sikre på at vi har holdt oss innenfor lovverket. Vi har levert fra oss alle relevante papirer og regnskap, og har revisors beretning til å støtte oss. Dessuten er det en kjensgjerning at avgiftsnivået på Rørvik er veldig lavt i forhold til mange andre havner, påpeker styrelederen i det lokale havneforetaket.

Medhold i Høyesterett

Oddvar Bakke er enig i at et krav om tilbakebetaling av nær 4,4 millioner kroner vil være tøft for havneforetaket, men de ansvarlige bestrider altså både tallene og begrunnelsene for kravet. Forliksklagen er sendt både til havneforetaket og Vikna kommune ved Vikna havnevesen Rørvik Havn KF ettersom førstnevnte part har overtatt i løpet av perioden det kreves tilbakebetaling for.

Bakgrunnen for striden er en ny havnelov som trådte i kraft for fem år siden. I sommer ga Høyesterett Hurtigruten medhold i den såkalte Stranda-saken, og nå går rederiet rettens veg for å kreve tilbakebetalt havneavgift fra andre havner.

– Denne praksisen er ikke bare et problem for Hurtig- ruten, det er en trussel for store deler av norsk skipsfart. Vi har derfor tatt initiativ til en skikkelig opprydding i praktiseringa av havneloven, begrunner Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten.

48 timer i døgnet?

I forliksklagen viser Hurtigruten til praksisen med at havner automatisk opererer med en minstetid for kaileie på 24 timer, uansett om hurtigruteskipene ligger 20 minutter eller en time ved kai. Havnene har anløp både av nordgående og sørgående båter, og i klagen vises det til at ved døgnets andre anløp blir det krevd ytterligere leie for en minstetid på 24 timer.

– Hurtigruten betaler altså for å leie den samme kaien i 48 timer hver dag, 365 dager i året, skriver advokatfirmaet i forliksklagen.

Samtidig hevder saksøker at havnene har satt beregningssatsen for høyt ved at det kreves avgift for skipets såkalte «bruttotonnasje (rominnhold) i stedet for hvor mye av kaia skipet tar opp. I forliksrådet vil Hurtigruten kreve tilbakebetalt 50 prosent av innbetalt kaivederlag fra 1. januar 2012. For Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS utgjør det nøyaktige beløpet 4.378.731,50 kroner.