Skal finne tonen sammen

Musikkorpset i Overhalla har fått nytt liv etter at de slo seg sammen med korpset i Grong. Men felles tog på 17. mai står foreløpig ikke på planen.

Samstemte: Grong og Overhalla musikkorps har begynt å spille sammen. Men det er fortsatt plass til flere musikanter foran dirigent Ola Peder Tyldum. 

arkiv

OVERHALLA: – Nei så langt har vi ikke tenkt ennå. Men vi bør se på muligheten for at arrangementene kan tilpasses slik at vi kan gå i begge togene. Hvis ikke får vi dele oss og gå i hvert vårt tog, sier Erik Seem, leder for Grong musikkforening før han raskt legger til.

– Vi kan kanskje dele oss litt jevnere – for det er morsommere å spille i korps når det er litt størrelse på det.

Nesten lagt ned

Og stort var ikke korpset i Overhalla fram til ganske nylig. Kun åtte stykker var det på øvelsene.

– Vi måtte enten legge ned eller finne en annen løsning, sier Ann-Tove Barlien som er leder for musikkorpset i Overhalla.

Løsninga ble altså å slå seg sammen med musikkorpset i nabokommunen. Noe som så langt har vært vellykket for alle parter.

Ikke bare har det automatisk blitt flere musikanter i korpset. I Overhalla merker de en ny giv i musikkmiljøet innad i kommunen.

– Vi er dobbelt så mange fra Overhalla på øvelsene nå, forteller Barlien.

For selv om de to korpsene øver sammen og har begynt å planlegge felles konserter, så er de fortsatt to separate musikkforeninger.

Jevnere rekruttering

– Inntil videre er vi to uavhengige foreninger, men det er ikke utenkelig at samarbeidet blir tettere. Også i Grong har vi slitt litt med rekrutteringa i det siste, så et større nedslagsfelt vil nok gjøre det lettere med å rekruttere jevnt. Men det er for tidlig å konkludere med det ene eller andre nå, sier Seem som også lufter tanken om at skole- korpsene i de to kommunene kan samarbeide tettere.

– Uansett hva vi holder på med så er det som regel artigere når det er flere som er med, sier Seem.

Ingen grovmessing

Ikke bare det – et stort korps får en helt annen klang enn et lite. I Overhalla manglet de tidligere omtrent alt av grovmessing.

– Vi var stort sett klarinetter, saksofoner og fløyte. Både vi som spiller og de som hører på merker at vi låter annerledes nå, forteller Barlien.

De to korpsene har begynt med felles øvelser hver søndag og veksler mellom å møtes på nyskolen i Overhalla og på Bergsmoen.

Og selv om de har blitt flere siden de begynte å spille sammen, er det plass for enda flere.

Ser fram til jul

– Det er bare å møte opp på en øvelse eller ta kontakt i forkant. Eventuelt kan korpsinteresserte gjøre begge deler, smiler Barlien.

– Vi hjelper til med opplæring og instrument dersom det er behov, legger Seem til.

Om 17. mai er langt fram, jobber de nå mot to felles mål: Jule- og nyttårskonsert i Grong.

– Vi prøver å få til at vi kan spille to av hver konsert – en i Grong og en i Overhalla, forteller Barlien.