Regjeringa oppfylte ikke idrettens ønsker i «momssaken»

– Meget skuffet

Leder i Nord-Trøndelag idrettskrets, Susanne Bratli hadde forventet en tilleggsbevilgning som skulle utgjøre full momskompensasjon for idrettslagene. Slik ble det ikke.

HÅPET PÅ EN VARIG ORDNING: Leder i Nord-Trøndelag idrettskrets, Susanne Bratli, er skuffet etter bevilgningene til idrettslagene i statsbudsjettet. De håpet på ei regelstyrt ordning når det gjelder momskompensasjon, men regjeringa etterkom ikke det ønsket. 

SAVNER LOGIKK: Idrettspresident Tom Tvedt etterlyser logikk fra bevilgningene i statsbudsjettet. 

arkiv

NAMSOS: – Jeg er meget skuffet. Vi hadde forventet en tilleggsbevilgning slik at det ble full momskompensasjon. Det som i tillegg skaper frustrasjon er at de signaliserer at de ikke ønsker å følge opp vedtaket om en fast ordning med full momskompensasjon som Stortinget har vedtatt, sier idrettslederen til NA.

– Vi kommer til å følge opp dette med de nordtrønderske stortingsrepresentantene, sier Bratli.

Regjeringen foreslår å øke bevilgninga til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner med 60 mill. kroner.

Lover å presse på

Dette vil gi en samlet bevilgning på 1,3 mrd. kroner til formålet i 2016. Det er en opptrapping på 60 millioner kroner.

– Vi hadde forventet at regjeringen hadde tatt grep på basis av den faktiske situasjonen. Vi vil sammen med de andre frivillige organisasjonene jobbe for 1,5 milliarder kroner i ordninga, sier idrettspresident Tom Tvedt.

– Hvor er logikken?

– Og i tillegg til dette øker kompensasjonen for idrettslag som bygger anlegg, kun med 43 millioner kroner. Kompensasjonen skal dekke idrettslagenes reelle momskostnader. Tillegget for 2016 dekker ikke engang mangelen for 2015! Det er i alle fall ingen invitasjon til Idretts-Norge om å sette i gang bygging av anlegg, for det blir dyrere for idrettslagene enn det blir for kommunene. Hvor er logikken i dette, spør Tvedt.

– Hva ønsker dere?

– Vi ønsker oss en regelstyrt bevilgning som sikrer 100 prosent kompensasjon, ikke en ordning som gir manglende forutsigbarhet og utilstrekkelighet for idrettslagene, sier Tvedt.