Legger skatt på generasjonsskifte i landbruket

Bøndene protesterer

I statsbudsjettet foreslår regjeringa å skattlegge bønder som overdrar gården til familien.

BYGGER FOR FRAMTIDIGE GENERASJONER: Alf Roger og Maren Arnø bygger nytt fjøs for at neste generasjon skal overta. Nå foreslår regjeringa at de må betale skatt av verdien på dette fjøset når de gir det videre til datteren. 

arkiv

ARNØYA: – Jeg hadde forventet med innstramninger fra landbruksminister Listhaug og Frp. Men at det skulle komme i form av økt skatt, er mildt sagt veldig overraskende, sier bonde Alf Roger Arnø.Han og kona Maren er i nå i ferd med å bygge nytt løsdriftsfjøs.

– Det gjør vi som en følge av at en av ungene har signalisert at hun vil flytte heim og overta gården. Vi prøver å legge til rette så mye som mulig for at hun skal få det slik hun vil ha det med løsdrift og melkerobot, sier Maren.


Slag i ansiktet


– Jeg har egentlig brukt livet mitt på å bygge opp denne gården. Nesten hver ei krone vi har tjent har gått til videreutvikling og effektivisering. Jeg hadde en plan om at det skulle være litt igjen til oss når vi om noen få år skal gi den over til neste generasjon, sier Alf Roger.

Men når de ved en overdragelse etter regjeringas forslag må betale 25 prosent skatt på salgssummen, blir den summen de skal gå inn i pensjonisttilværelsen med betydelig mindre.

– Enten må vi sitte igjen med mindre etter at den skatten er betalt, ellers så må Dina som skal overta, betale mer for at vi skal sitte igjen med en sum vi kan leve med, sier han.


På toppen av resten


Allerede for to år siden laget regjeringa vansker for dem som skal overta en gård.

– Det er gjort endringer i avskrivningsreglene som gjør det dyrere for den som skal overta. Vi har fått utregnet at på denne gården vil det til sammen utgjøre en halv million i ekstra utgift for Dina om hun tar over i dag, sier han.

Nå kommer en skatteskjerpelse som også gjør det dyrere for den som skal selge gården.

– Summen av dette blir ikke bra. Skatteskjerpelsen som vi nå ser er egentlig ei videreføring av noe Lars Sponheim startet da han var landbruks- minister.

Da ble det betydelig innskrenket hvem man kan selge til uten at salget blir skattet.

– Hva som er hensikten med dette, er jeg usikker på. Men det likner mer og mer på amerikanske tilstander. Jeg snakket med en gårdbruker fra Amerika for ikke så lenge siden, og da snakket vi om eierskifte i familien. Jeg skjønte ikke helt hva han snakket om da, men det gjør jeg nå, sier Alf Roger Arnø.