Ordfører Stene: «Uten statsstøtte må vi legge ned selskapet»

Rock City går ei usikker tid i møte etter at regjeringa foreslår å kutte støtten. - Uten støtte må vi legge ned selskapet, sier ordfører Morten Stene.

I MOTVIND: Ordfører Morten Stene (Ap) ser det som vanskelig å drifte Rock City Namsos AS videre uten statsstøtte. 

arkiv

NAMSOS: Rock City søkte om i overkant av 1,9 millioner kroner til videre drift.

Regjeringa mener det ikke er grunnlag for at staten viderefører sitt direkte engasjement i Rock City, kommer det fram i forslaget til statsbudsjett som ble offentliggjort kl. 10.00.


  • LES OGSÅ:

    Overrasket styreleder

    Styreleder Gunnar Robert Sellæg kan heller ikke skjule sin misnøye med onsdagens budsjettforslag:

-  Det er etablert flere regionale kompetansemiljøer for rytmisk musikk over hele Norge de senere årene. Dette har ført til at behovet for en samlende nasjonal aktør i Namsos er mindre enn tidligere. Regjeringen mener det derfor ikke er grunnlag for at staten viderefører sitt direkte engasjement i Rock City, sier kulturminister Thorhild Widvey

- Bidrar i liten grad nasjonalt

I dialogen med lokale og regionale aktører har Kulturdepartementet mottatt innspill fra Namsos kommune til etterbruk av Rock City. Et av forslagene var å etablere et prosjekt om artisthelse.

- Et annet å etablere en næringshage for kreativ og opplevelsesbasert virksomhet. Det er innhentet faglige vurderinger av forslagene fra Helsedirektoratet og Innovasjon Norge. 


- Etter en samlet vurdering synes Namsos kommunes forslag til etterbruk av Rock City i liten grad å bidra til å styrke og utvikle musikkfeltet på et nasjonalt nivå. Namsos kommune oppfordres til å undersøke mulighetene for utvikling av kulturnæring i regionen gjennom generelle ordninger i virkemiddelapparatet, uttaler kulturministeren.


Skuffet ordfører

Namsos-ordfører Morten Stene (Ap) fikk nyheten av NA, og reagerte med stor skuffelse.

- Dette begriper jeg ingenting av. Vi har jobbet aktivt opp mot deparetement, storting og regjeringsmedlemmer, og har fått meget gode tilbakemeldinger etter våre møter med familie- og kulturkomiteen. Jeg trodde statstilskuddet ville bli opprettholdt, sier Stene.

- Hva betyr dette dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget?

- Nå skal vi jobbe hardt opp mot komiteen og Stortinget fram til endelig budsjett bestemmes. Men dersom vi ikke lykkes med å få tilskuddet inn i neste års budsjett, har vi ingen mulighet til å videreføre selskapet. Fylkestilskuddet følger statens bidrag, og uten dette vil kommunen bli stående alene. Da må vi legge ned Rock City, sier Morten Stene.