Overrasket styreleder

Styreleder Gunnar Robert Sellæg kan heller ikke skjule sin misnøye med onsdagens budsjettforslag:

skuffet: Gunnar Robert Sellæg.  

NYTT PROSJEKT: Bård Jørgen Iversen presenterte et av de nye prosjektene Rock City vil være med på. MUBA som er en felles artist, arrangør, bransje og publikumsportal for musikklivet i Norge. FOTO. BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: - Jeg er overrasket. Kulturkomiteen og departementet ba i fjor høst Rock City om en plan for etterbruk av anlegget i Namsos. Rock City og Namsos kommune leverte et veldig solid og gjennomarbeidet svar, hvor det også kommer fram konkrete planer for etablering av blant annet en næringshage knyttet til Rock City.- Deretter kommer departementet tilbake til kommunen og ber om ytterligere utdyping av dette med næringshage-etableringen, og i svaret fra kommunen er man svært konkret og tydelig, og viser at man har kommet langt i arbeidet. Man er så konkret at man lister opp hvilke selskaper man ser for seg vil inkluderes i denne i startfasen, samt samarbeid med andre næringshager.

- Var imponerte

- Til slutt kommer kulturkomiteen til Namsos for noen uker siden og ser at Rock City og Namsos har gjort betydelige fremskritt fra i fjor, og leverer på det som er lovet det siste året. Flere i familie- og kulturkomiteen uttaler at de er imponerte over arbeidet som er gjort. At vi da belønnes med ingenting er svært overraskende også sett i lys av at tilskuddet vi søker om kun er en tredel av tidligere tilskudd, sier Sellæg.

- Hva betyr dette for selskapets framtid?

- Nå er det ikke slik at dette er et endelig vedtatt statsbudsjett. Nå skal vi i samarbeid med kommunen jobbe opp mot komité og storting fram mot endelig  vedtak i midten av desember, sier Gunnar Robert Sellæg.


- Kjempesynd

- Det er kjempesynd at politikerne ikke ser mulighetene som ligger der, og verdsetter den jobben som er gjort for å få på plass et konsept som vil være bra for bransjen, sier daglig leder Bård Jørgen Iversen i Rock City til NA.

Han vil ikke forskuttere hva dette vil innebære for Rock Citys framtid.

- Vi har styremøte i dag. Der vil vi legge strategi for ukene framover. Vi skal jobbe knallhardt for å få endret dette fram mot dagen da Statsbudsjettet 2016 skal vedtas i Stortinget.

- Dersom det ikke blir noe tilskudd; hva vil det bety for selskapets framtid?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Det må eieren, Namsos kommune, ta stilling til, sier Iversen.