Tar kampen mot lusa

Lakselussituasjonen er verre enn på mange tiår, men nå står Gull Service AS i Ottersøy klar til å ta kampen mot lusa med sin ferske investering Deck Hauler.

ARBEIDSHEST: – Her er det 320 kvadratmeter arbeidsdekk hvor ønsket materiell i primært lusekampen greit kan monteres, sier daglig leder Trygve Holm i Gull Service AS. Selskapet har ført hjem vel 40 meter lange «Deck Hauler» primært for å settes inn i kampen mot lakselusa. FOTO: Tom Lysø Foto Media 

arkiv

OTTERSØY: Skipper Trygve Holm og hans kolleger presenterte båten for NA under Aqua Nor-messa i august. Det opprinnelig norskbygde fartøyet ble hentet hjem fra Italia, og etter oppgradering er altså Deck Hauler klar til å settes inn i tjeneste mot lakselus.

– Utfordringa i hovedsak rundt lakselus bidro til at selskapet besluttet å ta heim denne båten. Nå ser vi den som en fleksibel og meget manøvreringsdyktig enhet som kan bidra med kapasitet for å gå i striden mot havbruksnæringas største utfordring, sier talsmann Holm og nikker mot 320 kvadratmeter arbeidsdekk på Deck Hauler.

Stort areal i vannlinja

Det 40 meter lange fartøyet har i utgangspunktet lavt fribord, og kan i tillegg senkes ytterligere for enda mer skånsom behandling av fisken. Selve arbeidsdekket har en tilhørende tungløftkran på 25/50t på 8/16 meter. Det er planer for å sette på ytterlige kraner for håndtering av laste/losseslanger.

Disse og flere andre kvaliteter gjør at Trygve Holm mener at Deck Hauler vil være en meget kompetent, fleksibel og gunstig plattform i lusekampen.

– Kapasitet og utstyr på dekk er viktig. En annen fasilitet av betydning er et vel 100 kvadratmeter stort areal under dekk – så å si i høyde med vannlinjen – hvor pumpeutstyr og diverse nødvendig materiell i tilknytning til for eksempel mekanisk avlusningsutstyr kan installeres. Plassering og høyde gir åpenbare praktiske fordeler med tanke på mest mulig skånsom håndtering ved suging av fisken ut av merden, sier skipper Holm.

Flere muligheter åpne

«Deck Hauler» ble bygget i 1984 ved Vindholmen i Arendal, opprinnelig som et service- og rørleggingsfartøy offshore

Etter at Gull Service nå er oppgradert og har fått sine nødvendige norske godkjenninger, er fartøyet klart til å settes inn i tjeneste. I første rekke åpnes det for forsterket innsats i lusekampen fra neste vårsesong.

– Så langt er det ikke klart på hvilken måte kapasiteten kan nyttiggjøres. I utgangspunktet kan båt og mannskap leies ut, eventuelt at fartøyet overtas av en ny eier som installerer ønsket utstyr og materiell, sier Trygve Holm.