Rock City jobber videre for å komme inn på statsbudsjettet

– Blir kamp til døra

– Vi kommer ikke til å gi opp kampen for at Rock City skal eksistere også på statsbudsjettet etter 1. januar 2016. Det blir kamp til døra.

Gir ikke opp: Daglig leder Bård Jørgen Iversen fastslår at Rock City ikke har gitt opp å komme inn på statsbudsjettet. FOTO. BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Det fastslår daglig leder Bård Jørgen Iversen i Rock City i en pressemelding.

– Forunderlig

I Stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) Samspill – et løft for rytmisk musikk – vedtok Stortinget at Rick City i Namsos skal være et ressurssenter for profesjonell musikk som støtter opp under Stortingsproposisjon 1 tillegg nr. 1 (2005-2006), hvor Stortinget slutter seg til at Trøndelagsalternativet blir lagt til grunn for utviklingen av det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rockhistorien.
I dette alternativet inngår også Rock City Namsos som vil bli sikret driftsmidler til sitt ressurssenter.

– Med dette mandatet er det forunderlig at dagens regjering stryker denne bevilgningen uten å foreta en grundig evaluering av om en har nådd de mål Stortinget satte i Stortingsmelding nr. 21, heter det i meldinga fra Rock City.

– Etter at Rock City i går (onsdag, red. anm.) fikk den svært skuffende og ikke minst overraskende meldingen om at driftstilskuddet fra Kulturdepartementet var strøket fullt og helt i forslag til statsbudsjett for 2016, vil administrasjonen og styret jobbe videre med alle midler for å få endret dette til det endelige statsbudsjettet skal vedtas nærmere jul.  • LES OGSÅ:

    Overrasket styreleder

    Styreleder Gunnar Robert Sellæg kan heller ikke skjule sin misnøye med onsdagens budsjettforslag:


Bedre samarbeidsklima

– Med bakgrunn i det omfattende arbeidet som er gjennomført av både administrasjonen, styret og eieren Namsos kommune i løpet av året, og ikke minst med tanke på de gode og svært positive tilbakemeldinger som Kulturdepartementet og Stortingets familie- og kulturkomite har kommet med, er dette utrolig trist, sier Iversen.

Han mener at Rock City har lagt et løp framover som er tuftet på gode prosjekter som vil komme hele musikkbransjen til gode. Han viser til at samarbeidsklimaet aldri har vært bedre.

Derfor fastslår han i pressemeldinga at Rock City skal kjempe med nebb og klør for at Rock City skal være med på statsbudsjettet også i 2016.