– Når vi planlegger havn, ser vi ikke på korte tidsperspektiv

Kystverket mener de har kommet utbyggerne langt i møte når de avstår to tredjedeler av arealet som er regulert til fiskeriformål.

FISKERIHAVN ER VIKTIG: Det er en trussel som blir tatt alvorlig når Kystverket antyder at de kan komme til å avhende den statlige fiskerihavna på Rørvik. Det kan på sikt få betydning for vedlikehold av blant annet moloen som beskytter havna. 

arkiv

ÅLESUND: – Dette, og veldig mye mer rundt havna på Rørvik, ble bygget opp i forbindelse med mudring av havnebassenget i sin tid, sier avdelingssjef Oddbjørn Sæther i Kystverket.Da ble store mengder masse fra mudringa pumpet opp på land, og nytt areal ble dannet.

– Spørsmålet er hvor mye av dette arealet vi kan akseptere blir omgjort til boliger og forretninger, og hvor mye som skal legges til rette for fiskeri og havbruk. Når vi planlegger havn, ser vi ikke på korte tidsperspektiv. Vi ser gjerne minst 50 år fram i tid, og da må vi ha arealer liggende som vi kan benytte hvis det skulle komme behov da, sier Sæther.

Hvis Vikna ikke setter av nødvendig areal, ser han ikke hensikten med at Kystverket fremdeles skal ha fiskerihavn i Rørvik.

– Vi ser det ikke som hensiktsmessig å drive ei havn der det tydeligvis ikke er interesse for det, sier han.

Hvis Kystverket trekker seg ut kan det få konsekvenser. De eier moloene, og eventuelt vedlikehold av dem vil da bli påført noen andre. Det kan ifølge enkelte kilder også bety at Kystverket i verste fall krever tilbake de pengene som lagt ned i mudring av havnebassenget.