Kystverket truer med å legge ned fiskerihavna

Kystverket har i et brev til Vikna kommune truet med å avvikle fiskerihavna på Rørvik om de nye reguleringsplanene for Havnegata på Rørvik blir vedtatt.

FORSTÅR DET IKKE: Stig Myhre i Fiskarlaget forstår ikke hvorfor Kystverket ikke frigir hele området mellom Rema og Namdal Maritime til bolig og forretning. 

DØDT AREAL: Her planlegges det bygging av forretninger og boliger. Men Kystverket har innsigelser på bruken av arealet, og vil at en tredjedel skal stå ubrukt i påvente av at fiskeriinteresser eventuelt skal få bruk for det. 

arkiv

RØRVIK: Det saken dreier seg om er i hovedsak et område utover mot Kullbryggholmen som i tidligere reguleringsplaner har vært regulert til industriformål i forbindelse med fiskerihavna.

Dette området har de siste årene fungert som lagerplass for Hansvik Båt AS, og i den nye reguleringsplanen for området Havnegata er det søkt om å bygge et kombinert bolig- og forretningsbygg på hele dette arealet.Kystverket på sin side mener at minst en tredjedel av dette området må holdes unna til fiskeriformål.


Fiskarlaget uforstående

– Vi har hatt dette opp i Fiskarlaget, og vi er positive til at det bygges ut på hele dette området. Dette er et området som vi ikke har noe bruk for i fiskerisammenheng, og vi ser det som en fordel for hele samfunnet her ute om det kommer et nytt bygg på denne tomta, sier leder i Nord-Trøndelag fiskarlag og viknafisker Stig Myhre.

Fiskerne har fått tilgjengelig kaiplass på den andre siden av båthavna på Rørvik, og bruker ikke de arealene hvor konflikten er størst.

– I tillegg er det lagt inn i planene på Kråkøya at det blir gjort tilrettelegging for kaiplass for mindre båter innen fiskeri og havbruk der. Det vil være et området som er mer egnet for formålet enn midt i sentrum, sier Myhre.


Aktiv kommune

– Vi gjør nå vårt beste fra kommunalt hold for å få fortgang i de nye reguleringsplanene for dette området, og det er selvfølgelig en kjedelig vending når Kystverket kommer med denne typen innsigelser, sier teknisk sjef Anton Bævre.

Men han har tro på at de skal komme til enighet med Kystverket på en eller annen måte.

– Det skal vi og det må vi, sier han.

Fra kommunens side blir det hevdet at planene for Havnegata er helt i tråd med de signalene som er kommet fra Stortinget om fortetning av byareal.

– Det er også Fylkesmannen enige i. Derfor var det ekstra kjedelig at Kystverket skulle bremse den utviklinga vi hadde håpet på i området. Her står investorene klare til å bygge ut og få skikk på et areal som i dag ligger dødt, og dette vil helt klart dra ned tempoet i den utbygginga som delsiv allerede er i gang, sier Bævre.