Landets første vindmøllepark på Husfjellet rives

Vindmøllene rives - men kan bli erstattet

I løpet av de nærmeste ukene vil landets aller første vindmøllepark bli historie. Men kanskje skrives det etter hvert ny historie på Husfjellet.

DEMONTERES: NTE Energi As vil i løpet av de nærmeste ukene ta ned og demontere de siste fire vindmøllene på Husfjellet ved Garstad. Med det vil Norges første vindmøllepark være historie. 

arkiv

GARSTAD: – Dette er snakk om vindmøller som er satt opp i 1991 og 1993. De har tjent sin plikt, og nå er de snart historie, sier administrerende direktør i NTE Energi AS, Kenneth Brandsås.

En av de fem opprinnelige vindmøllene er allerede tatt ned, og nå er tida kommet for de fire siste.

– Den jobben er allerede i gang, og planen er at i løpet av neste uke skal alle være nede, sier han.

Vindmøllene på Husfjellet var de første i NTE sin regi, og erfaringene derfra har gitt grunnlaget for den videre satsingen på vindkraft.

– De har levert det som vi hadde sett for oss av strøm, og har utspilt sin rolle.

Det siste året har det ikke vært produsert strøm på Husfjellet.

– Etter hvert har vedlikeholdet av møllene blitt så krevende at det ikke har vært regningssvarende å holde produksjonen i gang, sier han.

NTE har fått tillatelse til å sette opp fem nye vindmøller på samme sted.

– Det er ikke tatt noen beslutning om vi faktisk skal bygge nye møller. Det vil henge sammen med om Sarepta, som vi er medeiere i, vil gå videre med byggetrinn to på vindmølleparken på Ytre Vikna. Kommer det i gang, vil det være sannsynlig at det kommer nye møller på Husfjellet også.