Vil fortsatt ha to domstoler

«Dette er en sak der det haster å sende ut signal»

Fortsatt to tingretter i fylket er en sak verdt å kjempe for. Derfor benyttet Siw Bleikvassli (H) initiativretten til å ta opp saken på fylkestingets første dag.

INITIATIVRETTEN: Siw Bleikvassli (H) brukte initiativretten for å ta opp en sak om mulig sammenslåing av domstolene i fylket. 

arkiv

STEINKJER: Bleikvassli ba fylkestinget ta tak i saken og være med på en uttalelse der fylkestinget tar til orde for å beholde fylkets to tingretter; Namdal og Inntrøndelag.


En hastesak

– Dette er en sak der det haster å sende ut signal fordi domstoladministrasjonen er i full gang med en prosess med sikte på å slå sammen Namdal tingrett med Inntrøndelag tingrett, sa Bleikvassli som mener det vil være et feilgrep.


 • LES OGSÅ:

  Nye koster i fylkestinget

  Pål Sæther Eiden (H) fra Vikna er valgt til ny fylkesordfører, mens Åste Marie Lande Lindau (Krf) fra Namsos er ny fylkesvaraordfører.


Hun viste til at domstoladministrasjonen selv har initiert prosessen, at den er lukket og har foregått i det stille, at det ikke er gjort noen grundig utredning og at det ikke er sendt noe forslag ut på høring. Bleikvassli viste til at en eventuell sammenslåing sist ble vurdert i 2000, og at man da konkluderte med at det burde være to tingretter i Nord-Trøndelag.


For stort nedslagsfelt

– I 2000 ga Nord-Trøndelag fylkeskommune en uttalelse hvor de gikk inn for etablering av to distriktsretter i fylket, lokalisert blant annet til Namsos. En hovedinnvending mot at det skulle være bare én domstol i Nord-Trøndelag var at nedslagsfeltet for et slikt embete ville være svært stort, sa hun.

l

 • LES OGSÅ:

  Kan bli slått sammen med Inntrøndelag

  Til kamp for tingretten

  På nytt kommer framtida til Namdal tingrett opp til diskusjon. Namsos Venstre mener politikerne i Namdalen må på banen umiddelbart.


Den gangen ble de store geografiske avstandene nord i fylket også framhevet som et argument, samtidig som man la vekt på distriktspolitiske hensyn for å støtte regionssenteret Namsos.

– Geografien har ikke endret seg, avstandene er de samme. Et behov for en domstol i Namsos er kanskje sterkere enn før, sa Bleikvassli.