Planlegger renovering av kraftstasjon til 600–700 millioner kroner

Planlegger kraftstasjon til 600–700 millioner kroner

NTE Energi As har søkt NVE om å få starte planlegging av en helt ny kraftstasjon ved Nedre Fiskumfoss.

FÅR BRUKT MER AV VANNET: Under flommen nå nylig rant det over ti ganger så mye vann i Namsen forbi kraftstasjonen på Nedre Fiskumfoss som NTE bruker i kraftproduksjon i dag. Etter en eventuell utbygging til 600-700 millioner, kan de ta i bruk mer av vannet som i dag går forbi. 

SER POTENSIAL I GAMLE KRAFTVERK: Administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi mener det er stort potensial i å modernisere gamle kraftverk for å produsere mer strøm. 

arkiv

HARRAN: – Vi har gjort ei kartlegging av alle de åtte kraftverkene vi har i Namsen for å se på eventuell gevinst ved oppgradering av de etter hvert gamle stasjonene. Dette er samlet i noe vi kaller Masterplan Namsen, sier administrerende direktør i NTE Energi AS, Kenneth Brandsås.

De har kommet fram til at kraftverket ved Nedre Fiskumfoss har størst potensial til å levere mest kraft.

– Her kan vi øke produksjonen fra dagens 266 GWh til en årsproduksjon på 410 GWH. Økninga i produksjonen tilsvarer det mellom 7.000 og 8.000 hustander bruker av strøm i året, sier Brandsås.


Ny kraftstasjon

– Dammen ved kraftverket blir liggende slik den ligger i dag. Det vi vil gjøre er å lage en ny og større inntakstunnel, og vi vil bygge en ny fjellhall ved siden av den gamle, der nye og mer moderne turbiner vil bli montert, sier Brandsås.

Siden NTE går opp i størrelse på tunnelen, kan de også ta inn med vann i kraftverket, og kan dermed produsere mer strøm.

– Dagens kraftverk kan bruke opp til 140 kubikkmeter vann i timen. I store deler av året går det mye vann over damkrona som vi ikke får benyttet. Som en kuriositet kan jeg nevne at det i forbindelse med flommen nå nylig gikk ti ganger så mye vann forbi kraftverket som det vi klarer å nytte ut i kraft- produksjonen, sier han.


Eldst i Namsen

Kraftverket ved Nedre Fiskumfoss er det eldste av anleggene i Namsen.

– Den første turbinene ble montert i 1946. Så kom det to turbiner til på 1950-tallet.

I forbindelse med den planlagte oppgraderinga vil disse bli byttet ut med to større turbiner.

Hvis myndighetene og NVE gir NTE tillatelse til å gå videre med planene, kan byggestart tidligst skje i 2017 eller 2018.

– Deretter regner vi med to års byggetid. Det betyr at den nye kraftstasjonen tidligst kan være ferdig i 2019 eller 2020.

Siden NTE ennå ikke har startet med detaljplanlegging av nyanlegget, har de så langt ikke eksakte tall på hva det vil koste.

– Men ut fra de grove tallene vi har sett på til nå, er dette en investering på mellom 600 og 700 millioner kroner.

Det tilsvarer en utbyggingskostnad på mellom 4,16 og 4,86 kroner/kWh.