Viltpåkjørsler har kostet 95 millioner kroner

Nordtrønderske elger er på femteplass i landet når det gjelder fare for trafikkdød. På ti år har elgkollisjoner kostet forsikringsbransjen 95 millioner kroner i Nord-Trøndelag.

ADVARER: Pål Rune Eklo i Gjensidige advarer mot økt fare for viltpåkjørsler utover høsten. 

arkiv


Kolvereid: Statistikken viser at Hedmark, Møre og Romsdal, Oppland og Sør-Trøndelag er de fylkene som havner på lista foran Nord-Trøndelag i antall viltpåkjørsler. På landsbasis har vilt- påkjørsler kostet en milliard kroner de siste ti år. Samtidig er det verdt å merke seg at av nesten 3.700 bilkollisjoner med dyr i vårt fylke denne tiårs- perioden, har 1.225 skjedd i årets tre siste måneder.

Mørkere kvelder, snø, samt jakt og sesongtrekk – mer bevegelse – er faktorer som forklarer hvorfor det er spesielt mange viltpåkjørsler om høsten og vinteren.

– Antall kollisjoner med vilt går markant opp i oktober og holder seg høyt gjennom vinteren. En av tre viltkollisjoner skjer i løpet av årets siste tre måneder, sier informasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

– Hva bør folk gjøre?

– Demp farten, spesielt i grålysninga og skumringa, og der det er vegetasjon nær vegen. Vær spesielt oppmerksom ved fullmåne, ettersom elgen er mer aktiv da, sier Eklo, som oppfordrer til først å sikre skadestedet og hjelpe eventuelt skadde.