Enstemmige valg i Namsos kommunestyre

Historiske Holstad enstemmig valgt

Aps Arnhild Holstad ble torsdag kveld enstemmig valgt til ny ordfører i Namsos – som den første kvinne i byens 170-årige historie.

HISTORISK: Som den første kvinnen i Namsos sin 170-årige historie ble Arnhild Holstad torsdag kveld valgt som ny ordfører. Hun fikk overrakt ordførerklubba og ordførerkjedet av sin forgjenger Morten Stene.   Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: – At det ble et enstemmig valg, setter jeg stor pris på. Det er gledelig, sa Holstad da hun hadde fått overrakt ordførerklubba, nøkler og ordførerkjedet av sin forgjenger Morten Stene.

Holstad benyttet anledningen til å takke både Morten Stene og Kjersti Tommelstad som avtroppende ordfører og varaordfører for jobben de har gjort.

– Takk, Morten for alle årene du har stått på, både sent og tidlig. Du har vært en tydelig Namsos-patriot, sa Holstad som også var glad for å ha Tommelstad med i det nye kommunestyret

I sin korte tale minnet hun blant annet de 26 andre representantene om hva som ligger i det å være folkevalgt.


En bedre kommune å bo i


– Det er rett at vi minner hverandre om at vi er valgt for å gjøre en best mulig jobb for Namsos-samfunnet. Vi skal legge vekt på åpne, rause og ærlige linjer. Vi skal gjøre Namsos til en varmere, stoltere og finere kommune – rett og slett en bedre kommune å bo i, sa Arnhild Holstad som samtidig ga uttrykk for hva hun forventet av de framtidige debattene hun skal lede de neste fire årene.

– Vi kan la debattene bli både hete og intense, men jeg varsler allerede nå at jeg vil slå ned på dårlig debatt-teknikk. Vi skal snakke med folk og ikke om folk – og vi skal være på lag med andre, sa nyordføreren og minnet kommunestyret om at regionbyen også har et ansvar for hele Namdalen.

– Vi må også ha det namdalske perspektivet og være opptatt av det som skjer utenfor kommunens grenser, sa hun.
Enige om varaordføreren


I likhet med ordførervalget, ga også valget av Høyres Amund Lein som varaordfører et enstemmig resultat.

– I tråd med ordførerens vilje til et godt samarbeidsklima vil SV som opposisjonsparti støtte forslaget på varaordfører, sa SVs Kjersti Tommelstad før Lein ble valgt.

Valgene i kommunestyret ga følgende sammensetning av det nye formannskapet:

Arnhild Holstad, Frode Båtnes, Olav Skaret, Siv Grav og Hilmar Klingen fra Ap, Amund Lein (H), Gunn Holvik (Sp), Per O. Mork (KrF), Kjersti Tommelstad (SV), Geir Olav Knappe (V) og Stein T. Wolff (Frp).