Slik vil Namdal Ski endre NA-karusellen

Dette er nyhetene i årets NA-karusell, hvis styret for Namdal Ski får ønsket oppfylt. Her med Jo Magne Tyldums forklaring på bakgrunnen for endringene.
arkiv

Åpent for alle klasser:

Tidligere har NA-karusellen vært for 8 år og eldre. Nå ønsker Tyldum & co at løpene åpnes opp for alle.

– NA-karusellen er et lavterskeltilbud, og mens man på klubbnivå får gå skirenn fra man er liten, har man ikke fått det i NA-karusellen. Hvis vi får gjennomslag for ønsket vårt hos skikretsen, så vil årets renn være åpen for alle aldre, men der de yngste (under 8 år) går åpen klasse.

Valgfrie løyper:

De aller fleste renn har 2 km for 11-12 år, 3 km for 13-14 år og 5 km for 15-16 år. Her ønsker Namdal Ski større variasjon.

– Einar Lund har et veldig godt poeng i at en 15-åring ikke absolutt må gå 5 km hver gang. Kanskje vil noen synes de «vanlige» distansene er litt lange. Nå kan de i noen renn få velge seg kortere – eller lengre – løyper. Det er opp til arrangørene å ha slike «åpne renn», men vi har ei klar oppfordring til et par av årets arrangører om å prøve det.

Nytt opplegg for 8-10 år:

– Her føler jeg virkelig det er nødvendig å ta grep. Hvor artig er det for en åtte-ni-åring å gå rett fram i 1 km? Vi ønsker å ha ei lita skicrossløype. Ikke avansert, men et lite hopp eller kuleløype lagt inn i løypa. Dette gjør at barna blir aktivisert lenger enn bare de «vanlige» treminuttene det tar å gå 1 km. Det er også mer utviklende for skiferdighetene å ha ei løype med ulike oppgaver, enn bare ei løype som går rett fram.

Namdalsmesterskap:

– Tidligere har Namdalsmesterskapet vært en cup med flere renn. Nå blir det ett renn der mestrene skal kåres, og dette er Børgefjellrennet 19. mars.

NYE RENN:

– Terminlista for langrenn er veldig tradisjonell. Nå oppfordrer vi arrangørene om å ha skicross og flere sprinter. Det er for eksempel ingen søknader om sprint i Namdalen i vinter. Det er synd.

Mindre alvor og smørehjelp

– Vi må jobbe for å ufarliggjøre det å delta i konkurranser. Skal vi greie det må vi «ta ned alvoret». Vi ønsker mindre fokus på utstyr og smørning. En annen ting er at klubbene oppfordres til å ha «smørehjelp», en person man kan ringe for å få råd og tips om smurning.