Tiltalt for grov vanskjøtsel

Jøa-bonden som sultet i hjel ei besetning på 92 storfe, er tiltalt for grov vanskjøtsel etter dyrevelferdslovens paragraf 37.

DØDE: Samtlige 92 storfe på gården sultet i hjel. Nå er det tatt ut tiltale mot bonden. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

JØA: Dyretragedien på Jøa ble avslørt 20. mars i år, etter at noen hadde sendt ei bekymringsmelding til Mattilsynet, som rykket inn på gården.

Der fant de til sammen 92 okser, kyr og kalver tett i tett i fjøset. De hadde sultet i hjel.

Nå har Statsadvokaten i Trøndelag utferdiget tiltale mot bonden, og han er tiltalt for overtredelse av dyrevernslovens paragraf 37, «for som dyreholder grovt å ha unnlatt å sikre at dyr får godt tilsyn og stell. Statsadvokaten påpeker at overtredelsen er grov, idet det særlig er lagt vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av utvist skyld.

Bonden er tiltalt for at han i perioden desember 2014 til 20. mars 2015 unnlot å gi okser, kyr og kalver tilstrekkelig med for og vann, og at han unnlot å gi syke og skadde dyr forsvarlig behandling og om nødvendig avliving. Ved inspeksjon av Mattilsynet 20. mars ble det observert at samtlige storfe var døde og totalt avmagret. De døde dyra lå alene eller i grupper rundt omkring i husdyrrommet, noen av dem fortsatt bundet fast til båsene. Samtlige av storfe bonden hadde ansvaret for, døde.

Politiadvokat Amund Sand ved Nord-Trøndelag politidistrikt opplyser at lovbruddet har ei strafferamme på inntil tre års fengsel.