Nær gjennombrudd i lusekampen

Smolt som ble satt ut på en ny lokalitet inne i Tosenfjorden i april har nesten ikke hatt lus. Veteran Finn Sinkaberg er nå optimist med tanke på et gjennombrudd i kampen mot lusa.

LUSEFRITT: Svein Gustav (til venstre) og Finn Sinkaberg inspiserer lokaliteten i Tosenfjorden, der Jon Sandow og kollegene knapt har funnet lus på fisken siden i april. FOTO: Bjørn Tore Ness 

BESØK: Daglig leder Finn Sinkaberg (til høyre) på visitt hos Jon Sandow og kollegene på flåten Orion. 

arkiv

BINDAL: Det endelige svaret på om selskapet Sinkaberg-Hansen nærmer seg det etterlengta gjennombruddet, får vi når den aktuelle smolten har stått på andre lokaliteter fra i november og fram mot neste sommer.

– Det ser ut til at nøkkelen ligger i å ha smolten langt inne i fjorden med mye ferskvann og havstrøm ut fjorden. I tillegg vil brakklegging over en lengre periode telle positivt, tror far og sønn Sinkaberg, Finn og Svein Gustav.

Midt-Norge er blitt utpekt som luseversting i havbruksnæringa denne sommeren. De positive resultatene Sinkaberg-Hansen har erfart på sin nye lokalitet inne i Tosenfjorden, gjorde at selskapet mandag inviterte med seg pressen på en omvisning og orientering. Det ble søkt om å få etablere lokaliteten i Bindal i fjor høst, og myndighetene behandlet søknaden i rekordfart. Dermed kunne Sinkaberg-Hansen sette ut totalt 2,7 millioner smolt i april.

Uten lusebehandling?

Anlegget ligger så langt inne i fjorden at to og to røktere bor på foringsflåten i turnus døgnet rundt. Fra i april og til nå er det funnet færre enn ti lus på fisken totalt.

– Her har vi kun gitt for til fisken, det er ikke ei not som er blitt berørt, forklarer Svein Gustav Sinkaberg, og påpeker hvor viktig det er at fisken får ro og unngår stress. I midten av november tømmes lokaliteten og fisken fordeles på tre andre lokaliteter lenger ut. Blant annet en lokalitet selskapet har hatt ved Øksningen i 20 år, også dette en bindalslokalitet med lite lus. Anlegget inne i Tosen blir dermed liggende brakk til våren.

– Vi trodde det var lite lus her, men ikke at det skulle være så lite. Jeg tror vi kan klare oss med bare ei lusebehandling på en hele generasjon fisk, mens det normalt er fem eller flere, mener Finn Sinkaberg.

Lukket anlegg er suksess

Det renner en rekke vassdrag ut i Tosenfjorden, så saltinnholdet er blitt målt ned i ni promille. Vanligvis ligger det på 33 promille. Noe av smolten i anlegget kommer fra selskapets lukkede anlegg ved Møllebogen. Første året var ikke dette forsøket vellykket, men siste året har 150.000 fisk vist en enorm vekst i tillegg til å være lusefri.

– Fisken i det lukkede anlegget er nå halvannet kilo større enn samme generasjon i andre anlegg, forteller oppdretterne. Det hentes sjøvann fra 25 meters dyp til det lukka anlegget, som dermed får fire-fem grader høyere vanntemperatur om vinteren. Det gir langt større vekst på fisken.

– Denne fisken fyller et tomrom for slakterivirksomheten i april og mai, forklarer Finn Sinkaberg.

Fra i november og fram til neste sommer er ikke lus noe problem, og veteranen tror uansett på en bedre situasjon neste år.

– Merder for smolt langt inne i fjorden, større fisk langt ut mot havet og to måneders brakklegging er oppskrifta, mener han.