Stadig flere jervynglinger

160 kull registrert i Skandinavia. Det er 16 prosent mer enn i fjor.

MINDRE JERV, MEN FLERE KULL: Forskerne mener at selv om det blir født flere kull med valper, så synker antallet jerv. 

arkiv

KOLVEREID: – Feltpersonell fra Länsstyrelsen og Statens naturoppsyn har i år registrert 95 jervekull i Sverige og 65 i Norge, og det er en oppgang i begge land. Etter to år med nedgang i den skandinaviske bestanden har den i år økt med 22 jervekull, eller 16 prosent, sammenliknet med fjoråret, forklarer Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata.

Dette er 26 kull over bestandsmålet i Norge.

Også i rovviltregion seks, som vi tilhører, er det en økning. Her har antallet ynglinger steget fra 10 til 12.

Til tross for at det er registrert flere jervekull i Skandinavia, har antall voksne individer i den skandinaviske bestanden gått ned med cirka sju prosent fra i fjor til år. Dette skyldes at antall voksne individer i bestanden blir beregnet med utgangspunkt i et snitt av antall registrerte jervekull de tre siste årene.