Mæle solgte Bangdalseiendom

Solgte 14.000 mål for 14 millioner kroner til to private investorer i Oslo.

SOLGTE I BANGDALEN: Ola Mæle har solgt unna den minste av de to eiendommene han la ut for salg tidligere i høst. 

arkiv

BANGDALEN: Da den 14.000 mål store eiendommen ble lagt ut for salg tidligere i høst, var det med et prisforlangende på 14 millioner. Det var også den prisen som til slutt ble salgssummen.

Ifølge Trønder-Avisa skal en av kjøperne være tidligere dommerfullmektig ved Namdal sorenskriverembete, Gudbrand Østbye. Han jobber nå som advokat i Oslo.

Ola Mæle har også lagt ut en 71.000 mål eiendom i Flatanger for 56 millioner kroner. Denne eiendommen har 21 tildelte elgretter, rypeterreng og laksefiske hele året.

Denne er ikke solgt enda, men daglig leder Knut Berger i Namdal Bruk AS forteller til Trønder-Avisa at det skal være flere interessenter som lukter på en handel.

Mæle uttalte da disse eiendommene ble lagt ut tidligere i høst, at hovedgrunnen for salget var at han ville kvitte seg med de delene av eiendommene til Namdal Bruk AS som ligger langt unna hovedbølet som for det meste ligger i Namsskogan.

Etter å ha solgt disse eiendommene vil Ola Mæle i Namdal Bruk AS sitte igjen med en eiendom som fremdeles strekker seg over et område på 670.000 mål.