18 kilometer garn inndratt

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye er fortsatt et økende problem. 18 kilometer med garn er inndratt av Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn, i år mot 12 kilometer i fjor. I tillegg kommer garn inndratt av Politiet og Kystvakten.

VERST I NORD: Nord-Norge ligger på topp når det gjelder beslaglagte garn. FOTO: Statens naturoppsyn 

arkiv

NAMSOS: – Ulovlig laksefiske i det omfanget vi opplever nå er alvorlig miljøkriminalitet. Vi vil følge utviklingen tett også neste år, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

Hvert år kontrollerer SNO om bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk blir etterlevd av fiskerne. Oppsynsaktiviteten følger lakseinnsiget, fra ytre kyststrøk og de nasjonale laksefjordene innover fjordene, mot fredningssonene i munningsområdene i laksevassdragene.

Verst i Nord-Norge

Totalt viser statistikken 360 tilfeller av inndragninger i år, mot 397 i fjor, men antall inndratte garn i samme lenke har økt. Problemet er størst i Nord-Norge. Troms kommer verst ut av alle landets fylker, med 115 inndragninger av garn, fulgt av Nordland (67) og Finnmark (58). 47 personer er anmeldt for brudd på lakseloven.

Sju av anmeldelsene er knyttet til det lovlige laksefisket. Dette gjelder feil maskevidde, feil trådtype, brudd på helgefredning og manglende registrering/merking av redskap. I to av tilfellene var det sydd inn laksegarn i ledegarnet i forbindelse med kilenotfiske. Dette er svært alvorlig, fordi ledegarnet ikke skal fange fisk.

Fisker på sårbare bestander

– Mye av fisket skjer på sårbare bestander. Mer ulovlig fiske i sjøen kan blant annet føre til at vi blir nødt til å innføre strengere reguleringer i det lovlige sjølaksefisket, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.


Mer målrettet oppsyn

– Noe av økningen i antall anmelder skyldes mer målrettet oppsyn, flere tips fra publikum og god samhandling med Politiet, Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Etatene har gjennomført flere fellesaksjoner i sommer, og dette har gitt resultater. Vi vil fortsette samarbeidet, og utvikle det videre, sier Prestrud.