Drivkreftene bak den nye havna på Kråkøya er positive selv om forslaget til statsbudsjett ikke hadde de rette svar

Optimister på tross av skuffende statsbudsjett

Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus henger ikke med hodet selv om to poster glimret med sitt fravær i forslaget til statsbudsjett.

GÅR SIN GANG: Utbygginga av det store nye havneområdet går sin gang selv om forslaget til statsbudsjett ga et par skuffelser. Fra venstre: Styreleder Oddvar Bakke, havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag havn IKS og Rolf Johansen i Nærøysundet entreprenør som utfører jobben. 

IMPONERENDE OMRÅDE: 1.000 mål på Kråkøya og inne på land ved Stakkskardet er regulert til industri og havneformål. 

arkiv

RØRVIK: – Det var to poster i forslaget til statsbudsjett som vi egentlig forventet at falt på plass, og vi ble egentlig litt overrasket over at de ikke kom, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS

Det ene var posten til Kystverket – som er øremerket til havneutbygging – og det andre var en post som ble vedtatt i Nasjonal Transportplan (NP) om tilskudd til å flytte lastebilfrakt over på sjø.

Havnetilskudd

– Vi har i hele prosessen hatt et godt samarbeid med Kystverket som fram til nå har disponert en pott penger til havneutbygging. Vi fikk signaler fra dem om at vi ville bli prioritert ved neste utdeling, sier Dekkerhus.Men når statsbudsjettet kom var hele denne potten forsvunnet.

– Det er ikke bra, men utbygginga vil bli gjennomført som planlagt – til tross for dette, sier styreleder i havna, Oddvar Bakke.

De har fått en tilbakemelding fra Kystverket om at det nå jobbes for å finne andre kanaler for å skaffe disse tilskudds- kronene til veie.

Tilskudd til sjøtransport

En annen post som ikke kom med i forslaget til statsbudsjett var et tilskudd som skulle gå til stimulering tilflytting av transport av varer fra bil til båt.

– Dette var noe blant andre Lisbeth Berg-Hansen jobbet sterkt med å få inn i NP, og som ble vedtatt i Stortinget. Derfor er det overraskende at det ikke kom med forslaget til statsbudsjett, sier Dekkerhus.

Dette tilskuddet var tenkt som en starthjelp der transportører skulle få hjelp til å komme i gang med sjøtransport.

– For at en slik transport skal bli lønnsom, må selskapet ha med frakt begge veger. De må ha med frakt til Rørvik også. Det vil ta tid å etablere slike ordninger. Samme selskap som vi forhandler med, Blue Water Shipping, tjener nå mer på returfrakt på den lakseruta de har etablert til Færøyene og Island, forteller Dekkerhus.

Ikke skremt

Men et nei i første omgang har ikke skremt de som jobber med dette.

– Vi får så mye positive tilbakemeldinger fra alle vi snakker med. Senest denne uka var jeg med på et seminar på Gardermoen om logistikk og transport der en statssekretær tre ganger i sin tale dro fram de planene vi har om å få deler av laksetransporten over på kjøl i stedet for med bil som i dag, sier Dekkerhus.

Det har gjennom det siste året vært mange møter med dem som sitter og bestemmer i regjeringskvartalet.

– Hele tida har vi møtt folk som er positive til det vi driver med, og fått tilbakemeldinger om at dette er et ønsket prosjekt, sier Bakke.

Også i opposisjonen er det velvillighet.

– Det gjør at vi ikke har mistet framdrift. Dette er et viktig prosjekt for hele Midt-Norge.