Travelt for Holstad

Det følger en rekke verv med det å være ordfører og varaordfører i Namsos.

HEKTISK: Namsosordfører Arnhild Holstad er valgt til å representere kommunen i en rekke sammenhenger. 

arkiv

NAMSOS: Da kommunestyret konstituerte seg, ble ordfører Arnhild Holstad (Ap) og varaordfører Amund Lein (H) valgt til å representere kommunen i flere sammenhenger.

De ble valgt som representanter til fylkesmøtet i KS, sammen med SVs Kjersti Tommelstad.

Holstad og Lein blir også medlemmer i representantskapet for KomRev Trøndelag og KomSek Trøndelag.

Ordfører Holstad ble også valgt som medlem til representantskapene i MNA og Namdal Rehabilitering. Sammen med Geir Olav Knappe (V) skal hun også representere Namsos i sammenslutningen av Byer i Midt-Norge.