Ny bru over Årgårdselva åpner 11. november

Forsinkelse koster 750.000 i bøter

Entreprenøren jobber på spreng for å bli ferdig, for taksa- meteret for dagmulkter på Årgård bru har begynt å rulle.

FØRST PÅ BRUA: Her ruller den første bilen ut på nye Årgård bru for å levere betong til å støpe kanten for rekkverksfeste på brua. FOTO: BJØRN TORE NESS 

factbox

Nye Årgård bru

Bjelkebru i plasstøpt betong med spennarmering. 80 meter lang, 10 meter bred.

Fundament: Åtte pæler – 1,8 meter i diameter, fundamentert 1,5 meter ned i fjellet, 62 meter under bakken.

I tillegg 500 meter ny fylkesveg, nytt kryss og ca. 200 meter kommunal veg i forbindelse med brua.

Pris: 50 millioner kroner.

SOLID: Nye Årgård bru er 80 meter lang, om noen dager begynner man å rive forskalinga. 

FORSINKET: Årgård bru er omkring en måned forsinket. her er byggeleder Idar Buknotten i Staten vegvesen (nærmest) i samtale med (fra venstre) prosjektleder Stein Holt i NRG, kontrollingeniør Kurt Sturla Ness i Vegvesenet og anleggsleder Per Ove Strømme i NRG. 

arkiv

NAMDALSEID: – Offisiell åpning av brua blir 11. november, men det er sannsynlig at vi kan slippe på trafikken noen dager tidligere, sier byggeleder Statens vegvesen, Idar Buknotten.


3/4 million i bøter


Da har det gått omkring 13 måneder siden anleggsstarten og en drøy måned over fristen.

– Brua skulle stått ferdig 1. oktober, og fikk en forsinkelsesfrist fram til 10. denne måneden, sier Buknotten.

Fra 11. oktober har dagmulktene begynt å rulle, og det koster entreprenøren 30.000 kroner i døgnet, seks dager i uka fram til brua står ferdig. Totalt opp mot 700-750.000 kroner.

– Hvordan ser du på dette med dagmulkter?

– Det er kjedelig, men lite vi får gjort noe med. Vi antok også at kunne komme til å skje ut fra hvordan framdrifta har vært undervegs, sier prosjektleder Stein Holt i Norwegian Rock Group (NRG) som har bygd brua.

– Hvorfor sprakk skjemaet?

– Det ble mer tidkrevende og omfattende grunnarbeid enn det var tatt høyde for, sier han.


Norges dypeste?


– Hva tok ekstra tid?

– Vi måtte dypere ned i bakken enn noen hadde vært, og det gjorde at boring og pæling tok mye lenger tid og var mer teknisk krevende enn vi hadde forutsett, forklarer Buknotten i Vegvesenet.

Brufundamentene – pælene til brua er boret og festet 1,5 meter nede i fast fjell, 62 meter under bakken.

– Så vidt jeg vet det dypeste her i landet på denne typen bruprosjekter, sier han.

Det som gjenstår før man kan la trafikken rulle over brua, er å få på plass rekkverk og legge asfalt.

– Kantene for rekkeverkene støpes nå i dag, og vi regner med at det er klart for asfaltering en gang i løpet av neste uke, sier Holt

I løpet av desember vil den gamle brua fra 1944 bli revet.

Når Årgård bru åpner 11. november har Fylkesveg 17, Bangsund-svingene og gang-sykkelveg Sævik–Spillums- høgda, blitt trafikksikret og oppgradert for omkring 170 millioner kroner de siste tre årene.