Jernbaneverket legger ned i Namsskogan

Jernbaneverket flytter fire stillinger til Grong og legger ned sin aktivitet på Lassemoen og Namsskogan stasjoner.

Flyttes hit: De fire ansatte ved Lassemoen, Namsskogan og Majavatn stasjoner vil i framtiden få sin arbeidsplass i og ved lokomotivstallen i Grong. 

arkiv

GRONG: I tillegg flyttes to stillinger som i dag er lagt til Majavatn stasjon i Nordland sørover til Grong.

– Det betyr at alt vedlikehold av materiell og signalstyring mellom Steinkjer og Majavatn vil gjøres fra Grong, opplyser Thor Brækkan som er områdesjef i Jernbaneverket.


Ingen oppsigelser

Endringene er en del av det en større omorganisering Jernbanemagasinet omtaler som «historiske endringer som griper direkte inn i hverdagen til 2450 ansatte i infrastrukturdivisjonen».

Ifølge Brækkan vil det ikke bli snakk om oppsigelser ved de tre stasjonene der stillinger flyttes.

– Vi har totalt fire ansatte på de tre stasjonene så aktiviteten der vil bli lagt ned.


River lokomotivstall?

Når bemanninga i Grong økes med fire ansatte blir det plassproblemer i og rundt den gamle lokomotivstallen som ligger et steinkast eller to fra selve stasjonen.

Det er foreløpig ikke klart hvordan det skal løses, men nok et historisk jernbanebygg kan forsvinne fra Namdalen.

– Vi vurderer to alternativer. Det ene er å rive og bygge nytt. Det andre er å bygge om eksisterende bygninger, forteller Brækkan.

Ifølge Jernbanemagasinet skal omorganiseringen være gjennomført innen utgangen av 2017.


Sparer én milliard

Fram til da skal driften være effektivisert med en halv milliard kroner. Innen utgangen av 2023 skal gevinsten være på minst én milliard kroner.

Dette er penger som i sin helhet skal brukes på vedlikehold og tiltak som vil utvikle og forbedre jernbanens infrastruktur.