Sjøtransport av fisk gir store ringvirkninger

Transport av fisk fra den nye havna på Rørvik er bare en liten del av det store bildet.

BYGGER VEGER: Siden den første salva på Kråkøya for ei drøy uke siden har det blitt bygget flere hundre meter med veg. 

arkiv

RØRVIK: – Jeg har vært i kontakt med folk innenfor transportmiljøet langs hele kysten, og alle er veldig positive og veldig spente på det vi driver med, sier styreleder i Nord-Trøndelag Havn IKS, Oddvar Bakke.

Man ser for seg store ringvirkninger.

– De tomme trailerne som skal fylles med laks og annen fisk på Rørvik vil ha plass for mye last oppover fra Europa. Dette er varer som må distribueres av lokale transportører, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus.

De mener større grad av sjøgående transport vil være redninga for mange i lastebilbransjen.

– Disse har i veldig liten grad hånd om den frakta som kommer inn i landet fra Europa. Nå vil de få ansvar for å bringe dette fra Rørvik og utover i hele Midt-Norge, sier han.

De ser også et stort miljøaspekt ved dette.

– Det vil ikke bli færre store lastebiler på vegene i distriktet vårt. Men det vil være nyere biler som forurenser mindre, og ikke minst vil det være tryggere biler siden de som kjører dem kan både vegene og føret de kjører på, sier han.