Utvider siktelsen mot ytternamdaling

Siktelsen mot den overgrepsanklagede mannen fra Ytre Namdal blir utvidet til å omhandle flere barn.

UTVIDER: Politijurist Anita Ravlo Sand utvider overgrepssiktelsen mot namdalingen i 30-åra. 

arkiv

YTRE NAMDAL: Hittil har politiets spesialteam som er nedsatt med tanke på å etterforske overgrepssaker der barn er involvert, avhørt fire barn. To ble avhørt tirsdag ettermiddag og kveld, ytter- ligere to jenter ble avhørt onsdag.

– Vi ser at vi må utvide siktelsen mot mannen, slik at den omhandler flere enn to barn, sier politiadvokat Anita Ravlo Sand ved Nord-Trøndelag politidistrikt til NA.


Ikke konfrontert ennå


Mannen ble pågrepet av politiet natt til lørdag etter anklager om grove seksuelle overgrep mot to mindreårige jenter som er heimehørende i Ytre Namdal. Mandag ble han i Innherred tingrett varetektsfengslet for to uker mens politiet etterforsker saken.Politiet beskriver dette som en alvorlig overgrepssak, og mannen er i henhold til bestemmelsene i den nye straffeloven siktet etter paragraf 299 som omhandler voldtekt mot barn.


Var en hemmelighet


Saken kom for en dag etter at jentene skal ha fortalt foreldrene sine hva mannen hadde gjort med dem. Av fengslingskjennelsen går det fram at siktede har bedt ei av småjentene om å hemmeligholde hendelsen.

Ravlo Sand opplyser at namdalingen vil bli konfrontert med det som har kommet fram i de nye barneavhørene når de skal avhøre ham neste gang.

– Hvordan har kontakten med jentene kommet i stand?

– Han har en viss familiær tilknytning til den ene jenta, og de andre er også bekjente. Han har ikke kommet i kontakt med dem via sosiale medier, sier Ravlo Sand.


Undersøkt av lege


Jentene som så langt er involvert i saken, blir avhørt av spesialtrente barneavhørere. Avhørene foregår på Statens barnehus i Trondheim. Ravlo Sand opplyser at det etter hvert skal tas flere vitneavhør, blant annet av foreldre og andre aktuelle personer.

– Har jentene vært undersøkt av lege etter overgrepene?

– Noen har det, ikke alle. Politiet har så langt ikke fått svar på undersøkelsene som er gjort, svarer hun.

Siktedes advokat, Christian Wiig, skal ha krevd at det foretas en full judisiell under- søkelse av namdalingen. Anita Ravlo Sand sier at politiet trolig vil etterkomme forsvarsadvokatens krav.