41 år gammel mann fra Grong funnet død i byen Natal i Brasil

– En forferdelig beskjed å få

Familien heime i Grong er i sjokk og sorg etter at 41 år gamle Pål Lerfald tirsdag ble funnet død i Brasil.

INFORMERER: Lensmann Birger Håpnes i Grong holder familien løpende orientert om nytt i saken. arkivfoto 

arkiv

GRONG: – Lensmannen har orientert oss om at familien har frigitt navnet, sier operasjonsleder Dag Hjulstad i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Både lokalt politi og kommunens kriseteam er koplet inn for å ivareta familien i denne tunge tida.

– Det har vært forferdelig for dem å få en slik beskjed. Å få melding om et dødsfall som var totalt uventa, er selvsagt tungt for dem, sier lensmann Birger Håpnes i Grong.


Etterforskes


Det var tirsdag at grongningen Pål Lerfald døde i byen Natal i Brasil. Lokalt politi og Grong kommune mottok beskjeden samme dag, og kriseteamet ble koplet inn for å ta vare på de pårørende.

På lensmannskontoret har lensmann Birger Håpnes kontakt med Interpol og Utenriksdepartementet.

Han forteller at en etterforsker i Interpol jobber opp imot brasiliansk politi som etterforsker saken.

– Hva vet lensmannskontoret i Grong om det som skjedde i Brasil?

– Egentlig svært lite. Vi vet ikke noe om årsaken til dødsfallet eller omstendighetene rundt det hele. Alt vi får vite går via den norske ambassaden i Brasil som har et konsulat i Natal, sier Håpnes.

Utenriksdepartementet bistår familien med praktisk hjelp opp imot brasilianske myndigheter.


"Saken må undersøkes for å klarlegge dødsårsak.

Birger Håpnes

Lensmann i Grong

Håpnes opplyser at brasiliansk politi etterforsker saken. Han mener det er normal prosedyre når en relativt sett ung mann dør plutselig og uventet.

– Politiet her heime etterforsker alle uventa dødsfall. Slik er det vel i Brasil også, mener Håpnes og legger til:

– Saken må undersøkes for å klarlegge dødsårsak.

Lensmannen opplyser at avdøde reiste til Brasil 4. oktober. Han vet ikke når han skulle reise heim igjen. Etter det Håpnes kjenner til, reiste han alene og turen var en fritidsreise.

– Vi bistår Interpol i å få fram opplysninger om hvem som sist hadde kontakt med ham, blant annet, sier Håpnes, som holder familien i Grong løpende orientert om nytt i saken.


Kriseteam


Ordfører Skjalg Åkerøy i Grong opplyser at det kommunale kriseteamet ble koplet inn i saken umiddelbart etter at kommunen fikk beskjed om det tragiske dødsfallet tirsdag.

– Kriseteamet følger opp familien med samtaler og kontinuerlig bistand som vanlig er når slike kriser oppstår. Både kriseteamet og lokalt politi bistår dem, forsikrer Åkerøy.