Kongeørna forsyner seg med namdals-lam

Nektes å skadefelle

Tonen var gemyttlig, men møtet mellom Fylkesmannen og sauebøndene gjorde det klart at de lever på hver sin rovdyrplanet.

UKLARE SVAR: Stefan Skulstad er fortsatt usikker på hva Lina Nøstvold hos Fylkesmannen tenker om erstatning for sau og lam drept av ørn. 

Ikke knirkefritt: Medlemmene i Namdalseid og Osen Sau og Geit var ikke helt tilfreds med svarene fra Lina Nøstvold i Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

arkiv

NAMDALSEID: Det er kort oppsummert konklusjonen etter at Lina Nøstvold hos Fylkesmannens miljøvernavdeling deltok på et medlemsmøte i Namdalseid og Osen Sau og Geit (NOSG) i Sjøåsen torsdag kveld.

For mens Nøstvold fortalte at de tøyde reglene til bøndenes fordel, mente bøndene at reglene ble brukt mot dem hver gang det var mulig.

Som en i salen uttrykte det:

– Før måtte myndighetene bevise at det ikke var rovdyr som sto bak. Det klarte de ikke. Så nå må vi bevise at rovdyra står bak, og så kan de i ettertid si at det er noe annet uten å begrunne hva og hvorfor.

Og temaet engasjerer også i et område der mange tenker over at rovdyra ikke er like vanlig som i resten av Namdalen. Men det er kanskje fordi vi glemmer å se opp.

Synderen går fri

Kongeørna har i år tatt et 25 lam og 4 sauer i Nord-Trøndelag viser tall fra Miljødirektoratet. 17 er tatt i Namdalseid og Flatanger.

Men Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i to runder avslått søknad om skadefelling fordi «det knytter seg (..) stor usikkerhet til å felle det riktige, skadelidende individet».

– Det betyr i realiteten at ørna kan ta så mange sau den vil, for det er nærmest umulig å peke ut «synderen». Selv om vi skulle skyte ei ørn i det den tar et lam, så trenger det ikke være «riktig» ørn. Med et sånt system er vi dømt til å tape, sier Stefan Skulstad, som er leder i NOSG og har drøyt 200 vinterfora sauer i fjøset.

Sammen med Magnar Sivertsen fra Flatanger sendte han etter møtet et brev til Fylkesmannen hvor man ber om svar på fem spørsmål.

Som annet rovvilt

I brevet pekes det på at området hvor sauen deres beiter er et prioritert beiteområde for sau og at dette må tas hensyn til i forvaltninga av kongeørna.

«Kongeørn må forvaltes på lik linje med de andre rovviltartene for å redusere konflikten med beitenæringene», heter det i brevet.

For dem som var til stede på møtet torsdag, var det også klart at flere av bøndene opplever at de er i konflikt med Fylkesmannen.

– Jeg har vært i næringa i 35 år, men på grunn av dere er jeg nå lei, sa en bonde i salen henvendt til Lina Nøstvold.