Venstre-nei stopper Rock City

Et nei fra Namsos Venstre til videre prioritering av Rock City betyr kroken på døra for prosjektet. – Vi kommer ikke i mål nå, erkjenner ordfører Arnhild Holstad.

TIL OSLO: Trioen Gunnar Robert Sellæg, Arnhild Holstad og Amund Lein var torsdag i Oslo for å overtale politikerne om å støtte Rock City – men til ingen nytte. 

arkiv

NAMSOS: Det har gått bare fire dager siden trioen Arnhild Holstad (Ap), varaordfører Amund Lein (H) og styreleder Gunnar Robert Sellæg i Rock City kom fra Oslo der de hadde vært i møter med politikere fra nesten alle parti.

Formålet med turen var å snakke Rock Citys sak, i et siste desperat forsøk på å få prosjektet inn på statsbudsjettet for 2016, til tross for at regjeringa i budsjettframlegget sa nei.


Lojal mot egen regjering

Men under Oslobesøket kom beskjeden som var dårlig nytt:

– Leder Svein Harberg (H) i familie- og kulturkomiteen som har snakket Rock Citys sak tidligere, sa at tida nå var inne til å være lojal mot egen regjering. Han gjorde det klart at han ikke ville anbefale at Rock City fikk penger over neste års statsbudsjett, sier Holstad.

Det til tross for at Harberg ved flere anledninger har uttrykt at han er veldig imponert over det jobben som er gjort i Namsos. Nå mener han prosjektet er mer av lokal og regional karakter enn nasjonal.Les også:

Venstre prioriterer museumspedagog

I stedet for å støtte Rock City prioriterer Namsos Venstre å få 800.000 statlige kroner til museumspedagog.Dermed var det bare et halmstrå igjen: Å påvirke mellompartiene Venstre og KrF.

– Som regjeringas støtteparti har de et reelt forhandlingsrom, påpeker Holstad.


Nei fra Namsos Venstre

De snakket med stortingsrepresentant Andre Skjelstad i Venstre som lovet å ta opp saken.

– Fredag kveld fikk jeg beskjed om at Namsos Venstre ikke vil prioritere Rock City på topp på si liste. KrF har ikke sjanse alene, sier Holstad, som med det mener løpet er kjørt.

– Hva synes dere om det?

– Det er skuffende at de ikke vil prøve, sier Holstad.

– Det oppleves som veldig frustrerende at vi ikke kom i mål. Jeg har fått signaler fra medlemmer i regjeringa om at dersom samarbeidspartiene hadde trykt på, hadde det sannsynligvis vært en mulighet til å få penger over neste års statsbudsjett, sier Amund Lein.

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å ta det til etterretning og se på om det finnes alternative muligheter å finansiere prosjektet på. Hvis vi ikke klarer det, er nedleggelse av prosjektet eneste mulighet, sier styreleder Gunnar Robert Sellæg, som synes det er synd at Rock City ikke fikk det lille dyttet de trengte for å komme seg videre.

–I 2014 fikk vi beskjed om at det var slutt på statlige overføringer i 2016. Vi har prøvd å snu. Nå står vi på terskelen til å få et kompetent selskap. Dette var en dårlig premie, sier Sellæg, som tilføyer at det vil ha negativ innvirkning på kommuneøkonomien i Namsos at Rock City ikke får støtte over statsbudsjettet.


Tøffe tider i vente

– Hva nå?

– Nå må vi tenke kjerneoppgaver og at Namsos kommune skal tape minst mulig penger. Vi står foran tøffe prioriteringer framover, varsler den nye namsosordføreren som innser at løpet er kjørt for Rock City.

– Vi bør ikke slå selskapet konkurs, men heller legge det i dvale. Da kan kanskje de nasjonale prosjektene de er så godt i gang med gå videre, mener Lein, som ikke legger skjul på at det oppleves frustrerende at det hele stoppes nå når selskapet endelig har kommet på riktig kurs.

– Ja, det er synd, kjempesynd. Til tross for all uro rundt Rock City er det ro i selskapet. Det vil bli ei utfordring å ta vare på infrastrukturen som er bygget opp rundt prosjektet.

– Hva med samarbeidsklimaet i det nye kommunestyret etter dette?

– Jeg synes Namsos Venstre kunne ha prøvd. Men vi må ha respekt for at folk lander på ting vi er uenig i selv om vi ikke liker begrunnelsen deres. Vi får bare jobbe videre, sier Holstad og Lein.