Ikke prioritert i KrFs budsjett

Rock City kom ikke med på KrFs prioriteringsliste over hva partiet ønsker å satse på innenfor kulturfeltet i 2016.
arkiv

NAMSOS: Torsdag formidag la Kristelig Folkeparti fram sitt alternative statsbudsjett for 2016, Rock City er ikke nevnt.

Tidligere denne uka sa stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) at han ville rette en bønn til KrF om å være støttespiller for å sikre Rock City statstilskudd for 2016, etter at Venstre valgte å ikke prioritere dette. Bønnen rakk ikke fram i tide til å komme med i budsjettforslaget.

KrF velger i sitt alternativ å prioritere en rekke museer og å styrke formidlingsarbeidet. Partiet ønsker også en sterkere satsing på kor og musikkensembler, samt å øke kunstnerstipendene og gi økt støtte for å kunne ansette flere frilans dansere og skuespillere.